Netherlands

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in The Netherlands

In recent years GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

We fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.  

As of 1 January 2016, GSK ended payments to external HCPs to speak about our prescription medicines or vaccines including to audiences who can prescribe or influence prescribing. Since January 2016 GSK has also stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses, and instead now provides funding to independent bodies which select HCPs to attend such congresses. These changes go further than the current industry codes and therefore others in the industry.  We continue to work with HCPs for non-promotional activities such as clinical research.

Under the code, and by 30 June 2016, EFPIA member companies across Europe, including GSK, have pledged to disclose transfers of value made in 2015 to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only).

The disclosure includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings, and grants to HCOs. Transfers of value to HCPs and HCOs for activities related to research and development will be disclosed as an aggregate number. The disclosures we are making in June 2016 under the EFPIA code relate to 2015 before GSK ended speaker payments.

We believe these disclosures will help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. Given the measures GSK has put in place we seek to increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions for the sustainable improvement of healthcare and in the best interests of patients. More information on our approach to the EFPIA code, how we are leading improvements to industry practices, and the importance of our partnerships with HCPs and HCOs can be found below, and is set out in greater detail.

Our disclosures for The Netherlands

The links below will take you to our disclosures for The Netherlands in line with the EFPIA code and Code Reclame Geneesmiddelen (Medicines Promotion Code), and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Transparantieregister / Transparency Register

Transfers of value for research and development activities are not included in the Transparency Register (Transparantieregister) and GSK’s disclosure of these for the Netherlands are therefore separately disclosed here (PDF).

Media inquiries: Please contact media@gsk.nl   Telephone: +31 306938100

Our approach to implementing the EFPIA Code and HCP payments

By 1 January 2016, we ended in all parts of the world any payments to external HCPs to speak about our prescription medicines and vaccines although payments before this date are reflected in the 2015 disclosures. For work with external HCPs, which now entails non-promotional activities only, we have applied a “no disclosure consent, no contract” policy to enable and drive disclosure at an individual level and therefore fulfil our commitment to the EFPIA code. This means:

  • Where individual-named disclosure is required under the EFPIA Disclosure Code we will actively seek the necessary consent from each HCP with whom we work.
  • We will not work with HCPs where consent is not given. Where consent is given but subsequently withdrawn we will not then work with that HCP on activities covered by individual disclosure for a period of one year.

We will continue to work with HCPs for non-promotional activities including conducting clinical research and seeking advice on clinical relevance and appropriate communication of the results of our research, as well as identifying new research areas, as these interactions are an essential part of how we ensure medicines we develop meet patients’ needs.

Find out how disclosing information on payments to doctors has already had positive effects in Europe.

We also continue to work towards publishing global figures at an aggregate level for payments to HCPs, for activities such as advisory services and clinical research. In many countries outside Europe we already publish payments to HCPs – for example, in Australia, Japan and the US. Find out more about our payments to HCPs in the USA, Europe and the rest of the world on the other pages within this section. We will continue to support and work towards increased transparency in other countries as industry associations and/or governments establish specific guidelines for disclosure. 

Openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners in Nederland

De afgelopen jaren daagde GSK het traditionele commerciële business model van farmaceutische bedrijven uit door als eerste in onze branche verbeteringen door te voeren in onze manier van zaken doen. Deze verbeteringen sluiten aan bij de groeiende maatschappelijke verwachting naar transparantie van organisaties en individuen. Dit gaat ook over integere en transparante relaties die wij als branche hebben met zorgverleners en zorgorganisaties.

We staan volledig achter de European Federation of Pharmaceutical Branches and Associations (EFPIA) Code voor de openbaarmaking van betalingen farmaceutische bedrijven aan zorgverleners en zorgorganisaties.

Vanaf 1 januari 2016 is GSK gestopt met het betalen van externe zorgverleners om te spreken over onze receptgeneesmiddelen en vaccins, inclusief voorschrijvers of anderen dit kunnen beïnvloeden. Vanaf 1 januari is GSK ook gestopt met het betalen van zorgverleners voor hun aanwezigheid bij medische congressen. In plaats hiervan worden betalingen gedaan aan onafhankelijke instanties die vervolgens zorgverleners selecteren voor congressen. Deze wijzigingen gaan verder dan de huidige codes van onze branche. We blijven samenwerken met zorgverleners aan niet-promotionele activiteiten, zoals klinisch onderzoek.

Met de code, en vanaf 30 juni 2016, verplichten EFPIA leden in Europa, waaronder GSK, zich om betalingen die in 2015 gedaan werden aan zorgverleners en zorgorganisaties en die in verband staan met  medicijnen op individuele naam-basis openbaar te maken (in uitzonderingsgevallen gebeurt dit op geaggregeerd niveau). De openbaarmaking betreft bijvoorbeeld sponsoring van reis- en registratiekosten voor medische congressen, dienstverlening honoraria voor zorgverleners ten behoeve van presentaties of voorzitterschap van bijeenkomsten en schenkingen aan zorgorganisaties.

Betalingen aan zorgverleners en zorgorganisaties voor onderzoek en ontwikkeling worden op een geaggregeerd niveau openbaar gemaakt. De openbaarmaking die we doen in juni 2016 onder de EFPIA code hebben betrekking op 2015, voordat GSK stopte met sprekersvergoedingen.

Wij zijn er van overtuigd dat deze openbaarmaking een beter begrip oplevert voor de manier waarop de farmaceutische branche samenwerkt met zorgverleners en zorgorganisaties. De maatregelen die GSK heeft genomen zijn gericht op het vergroten van vertrouwen en begrip over hoe we in het belang van de patiënt samenwerken met zorgverleners aan de duurzame verbetering van gezondheidszorg. Meer informatie over onze aanpak van de EFPIA code, hoe onze leidende verbeteringen van de branche in de praktijk vormkrijgen en het belang van partnerships met zorgverleners en zorgorganisaties vindt u hieronder en meer gedetailleerd [hier].

Onze openbaarmaking voor Nederland

De link hieronder leidt naar de openbaarmaking van Nederland, in lijn met de EFPIA code en de Code Reclame Geneesmiddelen, en naar een notitie over de methodologie die is gebruikt voor de data in het rapport.

Deze link leidt naar het Transparantieregister, waarin we onze openbaarmaking voor Nederland doen, in lijn met de EFPIA code en de Code Reclame Geneesmiddelen.

Transparantieregister

Betalingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn geen onderdeel van het Transparantieregister en worden daarom voor GSK Nederland hier (PDF) afzonderlijk vermeld.

Voor persvragen neemt u contact op metmedia@gsk.nl   of  +31 306938100.

Onze aanpak voor de invoering van de EFPIA code en betalingen aan zorgverleners.

Vanaf 1 januari 2016 zijn we overal ter wereld gestopt met het doen van betalingen aan externe zorgverleners voor het spreken over receptgeneesmiddelen en vaccins. De cijfers die nu openbaargemaakt worden betreffen cijfers van voor die tijd, 2015.

Voor samenwerking met zorgverleners, nu alleen nog voor non-promotionele activiteiten, hebben wij een “geen openbaarmaking, geen contract”- beleid, zodat openbaarmaking op en individueel niveau kan plaatsvinden. Hiermee komen we ons commitment aan de EFPIA code na. Dit betekent:

  • We gaan actief achter de benodigde toestemming van elke zorgverlener waarmee we samenwerken aan, waar openbaarmaking op individuele naam-basis gewenst is .
  • We werken niet samen met zorgverleners die deze toestemming niet willen geven. Wanneer toestemming is gegeven door een zorgverlener die vervolgens weer is ingetrokken, dan werken we gedurende een jaar niet samen aan activiteiten die vallen onder individuele openbaarmaking.

We blijven samenwerken met zorgverleners aan niet-promotionele activiteiten, zoals klinisch onderzoek en advies over klinische relevantie en communicatie van de resultaten van ons onderzoek. Ook werken we samen om nieuwe onderzoeksgebieden te identificeren, omdat deze samenwerking essentieel is om er voor te zorgen dat onze medicijnen aansluiten op patiëntenbehoeftes.

Lees hier hoe de openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners al gezorgd heeft voor positieve effecten in Europa.

We blijven ook werken aan het publiceren van wereldwijde cijfers op een geaggregeerd niveau van betalingen aan zorgverleners voor activiteiten zoals advies en klinisch onderzoek. In veel landen buiten Europa, zoals Australië, de Verenigde Staten en Japan, publiceren we deze gegevens.

Lees hier over onze betalingen aan zorgverleners in de VS, Europa en de rest van de wereld. We ondersteunen en werken aan een toename van de transparantie in andere landen, waar brancheorganisaties en overheden specifieke richtlijnen voor openbaarmaking vaststellen.

Back to top