Finland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Finland

GSK is challenging the traditional commercial model of pharmaceutical companies

In recent years there has been  growing expectations  of organisations and individuals to act with greater openness and transparency: in the public interest. Relationships between the Pharma industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) must always be conducted with the highest integrity. GSK is meeting these expectations by adapting  our, already well-regulated, business to be even more transparent and by challenging the traditional commercial model of pharmaceutical companies.

The collaboration between the Pharma industry and the health care professionals continues to be very important to help meet patient’s and society’s needs. It is a relationship that has delivered numerous innovative medicines and transformed the way many diseases impact our lives.

We believe that the disclosures of payments, introduced by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) in 2016, help create a better understanding of how the pharmaceutical industry works with HCPs and HCOs. In GSK we seek to further increase confidence in, and understanding of, how and why we work with healthcare professions and how we in GSK have changed our commercial model.

Since the beginning of 2016, GSK ended payments to healthcare professionals to speak in our events about our prescription medicines or vaccines to audiences who prescribe or influence prescribing. At the same time GSK stopped providing financial support directly to individual HCPs to attend medical congresses. These changes at GSK are global and go further than the current industry codes. We want to reduce a potential perception among patients that they might be prescribed a medicine for any other reason than what it is right for their condition.

Collaboration with HCPs and HCOs continues to be important. GSK collaborates with HCPs and HCOs for non-promotional activities such as clinical research. We have also introduced new ways of delivering information to HCPs, introducing digital and real-time applications to improve delivery of medical information.

Disclosures of payments according to the EFPIA code

EFPIA’s member organisations are committed to disclosing the transfers of value to HCPs and HCOs. GSK fully supports the EFPIA code, which we believe is the right direction for the Pharma industry and for society. The GSK disclosures relate to consultant engagements, clinical research, event support and grants to health care organisations. GSK strives to disclose on an individual-named basis with aggregate disclosure only by exception. Transfers of value for Research and Development are disclosed in aggregate form, according to the EFPIA code. You can find the EFPIA code here.

Our disclosures in Finland

The links below will take you to our disclosures for Finland in line with the EFPIA code and Pharma Industry Finland (Lääketeollisuus ry), to a note on the methodology used to set out the data in the report and to a summary infographic.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Communications Manager Anna Dammert - anna.v.dammert@gsk.com, Tel: +358 10 3030401

Terveydenhuollon ammattilaisille suoritettujen maksujen julkistaminen Suomessa

GSK haastaa lääkeyritysten perinteisen tavan toimia

Organisaatioihin ja yksilöihin kohdistuu entistä voimakkaampia yhteiskunnallisia odotuksia toimia läpinäkyvästi. Lääketeollisuuden, terveydenhuollon ammattilaisten (HCP) ja terveydenhuollon organisaatioiden (HCO) välisen vuorovaikutuksen on oltava aina vastuullista ja avointa. GSK on vastannut kasvaviin yhteiskunnallisiin odotuksiin muuttamalla jo entuudestaan hyvin säädeltyä toimintaansa entistä läpinäkyvämmäksi ja haastamalla lääkeyritysten perinteisen tavan toimia.

GSK:n ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on hyödyksi potilaille ja olennaista lääketieteen kehityksen kannalta, jotta se vastaisi potilaiden ja yhteiskunnan tarpeita. Tämä yhteistyö on mahdollistanut lukuisten innovatiivisten hoitojen saamisen potilaiden ulottuville ja muuttamaan suuresti monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään.

Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestö EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) esitti aloitteen etuuksien julkistamisesta vuonna 2016. Uskomme, että etuuksien julkistaminen parantaa ymmärrystä lääketeollisuuden, terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Pyrimme myös muilla tavoin lisäämään luottamusta yhteistyöhömme terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja antamaan tietoa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstämme.

Vuoden 2016 alusta GSK ei ole enää maksanut terveydenhuollon ammattilaisille siitä, että he puhuvat tilaisuuksissamme GSK:n reseptilääkkeistä tai rokotteista muille terveydenhuollon ammattilaisille. Samalla GSK lopetti myös terveydenhuollon ammattilaisten kongressimatkojen tukemisen. Nämä muutokset ylittävät alamme tämänhetkisten ohjeiden vähimmäisvaatimukset. Uskomme, että tämä lisää potilaiden luottamusta lääkäreiden hoitopäätöksiin.  

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on edelleen tärkeää. Teemme yhteistyötä alueilla, jotka eivät koske tuotteidemme markkinointia, esim. kliinisessä tutkimuksessa. Olemme myös kehittäneet tapoja tuoda lääketieteellistä informaatiota terveydenhuollon ammattilaisten saataville esimerkiksi digitaalisten applikaatioiden avulla.

Etuuksien julkistaminen tapahtuu EFPIA-ohjeiden mukaisesti

EFPIA:n jäsenyritykset julkistavat vuosittain ne taloudelliset etuudet, jotka on maksettu terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille edeltävänä vuonna. GSK on sitoutunut noudattamaan EFPIA:n ohjeita. GSK:n julkistamat tiedot koskevat asiantuntijatyöskentelyä, kliinisten tutkimusten toteutusta sekä terveydenhuollon organisaatioille maksettuja tapahtumatukia ja apurahoja. Etuudet julkistetaan henkilötasolla ja vain poikkeustapauksissa yhteenvetomuodossa. Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenveto­muodossa, EFPIA-ohjeistuksen mukaisesti. EFPIAN ohjeet löytyvät tästä.

Tietojen julkistaminen Suomessa

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan GSK:n Suomea koskeviin julkistettaviin tietoihin.

Tiedot julkistetaan EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n ohjeiden mukaisella tavalla. Raportista ilmenevät julkistettavat etuudet ja muistiossa kerrotaan tarkemmin, miten tiedot on esitetty raportissa. Infograafi toimii yhteenvetona.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2016 PDF PDF PDF
Previous years
2015 PDF PDF N/A

Mediatiedustelut: Viestintäpäällikkö Anna Dammert, anna.v.dammert@gsk.com, puh. 010 303 0401

Back to top