Skip to Content Skip to Search

Česky

Cílem našeho působení v České republice je přinášet inovativní léky, vakcíny a volně prodejné produkty co největšímu množství pacientů.

V České republice působíme jako obchodní společnost, která zahrnuje divize Pharmaceuticals (léky na předpis), Vaccines (očkovací látky) a Consumer Healthcare (spotřební produkty zdravotní péče mnoha kategorií, jako jsou léky na bolest, ústní hygiena nebo péče o pleť).

GSK employee listening to a podcast/web broadcast/Skype call

View in English

Pro dosažení našeho cíle – zlepšení kvality lidského života tím, že umožníme lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle – je klíčové porozumět potřebám pacientů a jejich nemocem. Díky spolupráci s pacientskými organizacemi získáváme podstatné informace, které napomáhají našemu úsilí objevovat stále nové léky a vakcíny. Pacientské organizace poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně. Na pravidelné bázi spolupracujeme s organizacemi No foot no stress, z.s. a Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Informace o lécích a vakcínách najdete na webových stránkách http://www.gskkompendium.cz

Pharmaceuticals

GSK
Hvězdova 1734 / 2c
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 222 001 111
Fax: +420 222 001 444

Hlášení nežádoucích účinků

Email: cz.safety@gsk.com

Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, které uchováváme v rámci vyřizování Vašich dotazů, stížností na kvalitu produktu nebo při nahlášení podezření na nežádoucí účinky a jiné bezpečnostní informace.

Divize Pharmaceuticals

(léky na předpis + vakcíny)
Obecné informace
Recepce
Tel: +420 222 001 111
E-mail: cz.info@gsk.com

Consumer Healthcare

GSK Consumer Healthcare
Hvězdova 1734 / 2c
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 222 001 111
Fax: +420 222 001 444

Hlášení nežádoucích účinků

Email: cz.safety@gsk.com

Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, které uchováváme v rámci vyřizování Vašich dotazů, stížností na kvalitu produktu nebo při nahlášení podezření na nežádoucí účinky a jiné bezpečnostní informace.

Divize Consumer Healthcare

(volně prodejná léčiva + kosmetika)
Obecné informace
Recepce
Tel: +420 222 001 111
E-mail: cz.info@gsk.com

Fakturační údaj

GlaxoSmithKline, s.r.o.

IČO: 48114057
DIČ: CZ48114057

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 16558.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

Czech Republic s.r.o.
IČO: 03655067
DIČ: CZ03655067

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 235686.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Bezpečnost léčiv

Bezpečnost léčivé látky je stejně důležitým atributem jako její účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. V praxi je vyhodnocování bezpečnostních informací primárně založeno na hlášení podezření na nežádoucí účinky předepisujícími lékaři.

Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Nahlášené případy umožní odhalit vzácnější neočekávané nežádoucí účinky a kvantitativně zhodnotit očekávané nežádoucí účinky. Bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.

Případná podezření na nežádoucí účinky našich přípravků nám, prosím, nahlaste písemně do mailboxu: cz.safety@gsk.com

Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, které uchováváme v rámci vyřizování Vašich dotazů, stížností na kvalitu produktu nebo při nahlášení podezření na nežádoucí účinky a jiné bezpečnostní informace.

Prosíme, nahlaste nám také podávání léku v těhotenství, předávkování, návyk, neúčinnost léčivého přípravku nebo neočekávaný pozitivní účinek, zjištěné interakce mezi přípravky, použití mimo SPC, přenos infekčního agens léčivem, podezření na distribuci padělků případně další informace týkající se bezpečnosti.

Vaše informace budou předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv*, jak je vyžadováno legislativou.

Vaše hlášení jsou zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

Back to top

Customer relations

Email: marta.x.kalisciak@gsk.com

Kariéra

Podívejte se na volná místa v České republice

Otázky médií

Miriam Kejzlarová, PhD.
Communications Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
Email: miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Právní prohlášení

Zde najdete právní prohlášení.

Back to top

Transparentní spolupráce

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v České republice

Společnost GSK v posledních letech zpochybnila tradiční obchodní model farmaceutických firem a jako první v tomto odvětví navrhla zlepšení. Naše návrhy mají za cíl naplnit rostoucí očekávání společnosti ohledně transparentnosti v jednání firem a jednotlivců. To zahrnuje i vztahy farmaceutických firem a odborníků ve zdravotnictví nebo zdravotnických organizací. Jejich smyslem je zajistit, aby všechny tyto interakce probíhaly bezúhonně a transparentně. 

Plně podporujeme kodex Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) týkající se zveřejňování jednotlivých plateb ze strany farmaceutických firem odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím*.

V souladu s kodexem se členové EFPIA po celé Evropě, včetně GSK, zavázali, že do 30. června 2018 jmenovitě (výjimečně v úhrnné výši) zveřejní honoráře vyplacené v roce 2017 odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v souvislosti s léky na předpis.

Zveřejněné údaje zahrnují například honoráře odborníkům ve zdravotnictví za poradenskou činnost nebo za výkon funkce předsedajícího na zasedáních a sponzoring či granty poskytnuté zdravotnickým organizacím. Platby odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím za činnost týkající se výzkumu a vývoje jsme zveřejnili v úhrnné výši. Údaje, které jsme v souladu s kodexem EFPIA zveřejnili v červnu 2018, se vztahují k roku 2017.

Věříme, že tyto zveřejněné údaje přispějí k lepšímu chápání spolupráce farmaceutického průmyslu s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi. GSK zavedla opatření, jejichž prostřednictvím usiluje o získání větší důvěry a snaží se veřejnost informovat o tom, jak a proč v nejlepším zájmu pacientů spolupracuje s odborníky ve zdravotnictví za účelem trvalého zlepšování zdravotní péče. Další informace o našem přístupu ke kodexu EFPIA, o našich návrzích na zlepšení praxe farmaceutického průmyslu a o významu našeho partnerství s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi najdete níže. 

Naše údaje o platbách pro Českou republiku.*

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

Back to top

Pravidla spolupráce s pacientskými organizacemi

Oznámení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Back to top