Denmark

GSK er en global medicinalvirksomhed med hovedsæde i England. Vores formål er at forene videnskab, teknologi og talentfulde mennesker, således at vi sammen kan blive endnu bedre til at forebygge og behandle sygdom. 

Vores ambition er at have en positiv indflydelse på 2,5 milliarder menneskers sundhed over de næste 10 år, hvilket afspejles i ambitiøse målsætninger for vækst og en stærk forpligtigelse overfor de patienter, der har brug for vores hjælp. 

Vi prioriterer innovation indenfor vacciner og speciallægemidler for at forbedre mulighederne for at forebygge og behandle sygdom. Kernen i dette arbejde er et stort fokus på forskning og udvikling, der er baseret på videnskaben omkring immunsystemet, menneskelig genetik og avancerede teknologier. 

Overordnet arbejder vi indenfor fire terapeutiske områder: infektionssygdomme, HIV, onkologi og immunologi, men vi undersøger også konstant nye områder, hvor vi kan anvende vores verdensførende kompetencer indenfor udvikling af vacciner og medicin til at gøre en forskel for patienter verden over.

Happy smiling boy stood outdoors in the rain

Forskning og innovation

Innovation er grundlæggende for os. Det er med til at forbedre sundheden og skabe værdi for patienterne. GSK gennemfører kliniske studier i Danmark, og sigter mod at starte endnu flere studier de kommende år. Vi tror på, at samarbejde fører til innovation. Vi samarbejder derfor med sundhedssektoren, patientorganisationer, myndigheder og andre interessenter gennem fælles projekter, uddannelse og ved at dele viden.

Bæredygtighed og global sundhed

Vi bruger vores videnskabelige ekspertise, vores partnerskaber og vores globale netværk til at forbedre den globale sundhed. Vi bidrager til FN´s globale bæredygtighedsmål og dagsorden 2023 med forskellige konkrete indsatser.

Vi i GSK har sat os ambitiøse mål for at reducere vores kuldioxcidudledning, plastikforbrug og vandpåvirkning. Som eksempel arbejder vi aktivt for at reducere vores CO2 aftryk, ved blandt andet at udvikle og producere klimavenlige inhalatorer.

 

Karriere

Motiverede og tilfredse medarbejdere er nøglen til succes. At arbejde i GSK skal være givende. Vi tilbyder en ligeværdig og fleksibel arbejdsplds, hvor kolleger viser omsorg for hinanden, integriteten bevares, og hvor alle kan udvikle sig og trives uanset baggrund.

Søg efter jobs i Danmark

Kontaktoplysninger

GSK Pharma A/S
Delta Park 37
DK-2665 Vallensbæk Strand
Tel. +45 36 35 91 00


Helle Ann Hellberg
Head of External Affairs and Market Access
Mail: helle.a.hellberg@gsk.com
Tel: +45 24699151

Back to top

Kontakte GSKPro eller din læge

Back to top

Sundhedspersonale og patientorganisationer


Sundhedspersonale er vigtige samarbejdspartnere for os. Vi sigter efter at forbedre den bæredygtige udvikling i sundhedssektoren og på gennemsigtig vis at samarbejde med sundhedsmyndigheder og -organisationer (HCO’er), sundhedspersonale (HCP’er) og andre virksomheder - altid med patientens interesse for øje.

Åbenhed omkring betalinger foretaget til sundhedsorganisationer og sundhedspersonale i Danmark

Dansk lovgivning kræver, at læger, tandlæger og apotekere (HCP’er) selv skal oplyse om ethvert samarbejde med en medicinalvirksomhed, al involvering i forskning og udvikling og alle kommercielle kongressponsorater på Lægemiddelstyrelsen. Læs mere om betalinger til HCP'er i Danmark.

Enhver betaling til sundhedsorganisationer (HCO’er) og hospitaler i Danmark er offentliggjort på vores hjemmeside for sundhedspersonale, GSKPro, og i den årlige rapport på ENLI’s hjemmeside (The Ethical Comittee for the Pharmaceutical Industry.)

Oplysninger om GSK’s produkter og behandlingsområder for sundhedspersonale (HCP’er)

Sundhedspersonale i Danmark kan finde oplysninger om GSK’s produkter og terapiområder ved at besøge GSKPro.

Back to top

Patientorganisationer hjælper patienter og deres plejere ved at give oplysninger og støtte. De udfører også et vigtigt præventivt arbejde for at forbedre folkesundheden. Vi samarbejder med flere forskellige sundhedsorganisationer for at støtte deres arbejde for patienterne. Vi offentliggør alle samarbejder med patientorganisationer i realtid på GSKPro.

Back to top

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Reglerne er til for, at sikre at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling samt ENLI's Lobbykodeks. Samarbejdspartnere offentliggøres på GSKPro.

Back to top

GSK kan give støtte til faglige aktiviteter, efteruddannelse, projekter eller konkrete opgaver. Støtte til uddannelse eller sponsorater skal falde inden for et af GSK’s interesse- og fokusområder, og skal enten gavne patienterne eller det danske sundhedsvæsen.

GSK kan kun støtte specifikke aktiviteter, der er i overensstemmelse med ’Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til hospitaler’. (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI).

Ansøg om støtte

Back to top