Skip to Content Skip to Search

Norge

Vi har vært på det norske markedet siden 1981, og målet vårt er å gjøre våre medisiner tilgjengelig for så mange som mulig i Norge.

Respiratory Sales rep

Vi har en bred portefølje av medisiner og vaksiner, i tillegg til handelsvarer innen blant annet kategoriene luftveissykdommer og tannpleie.

I Norge er vi ca. 80 ansatte fordelt på GSK Pharma (legemidler og vaksiner) og GSK Consumer Healthcare (handelsvarer og reseptfrie legemidler).

Vi er stolte av våre medarbeidere som i tillegg til å være dedikerte i jobben også viser stort samfunnsengasjement på mange ulike områder som for eksempel miljø, vanskeligstilte barn og andre i utenforskapet.

Legemidler

Vi er Norges største leverandør av astma-, kols- og hivmedisiner og leverer en bred portefølje av legemidler til det norske markedet. Fremover vil GSK øke sin investering i onkologi og immunologi, og vår ambisjon er å øke antall kliniske studier i Norge på disse områdene.

Besøksadresse

GlaxoSmithKline AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
Tel: 22 70 20 00
Email: no.firmapost@gsk.com
Organisasjonsnummer: NO 930 606 308

Postadresse

GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Email: GSK-Pharma-Norway@ironmountain.com

Medisinske henvendelser

Telefon: 22 70 20 00  (09.00 og 15.00)
Email: Nordic.medinfo@gsk.com (kun for helsepersonell)

Som legemiddelfirma har vi ikke anledning til å gi medisinskfaglige råd til pasienter og pårørende. Vennligst ta kontakt med din lege eller farmasøyt (apotek).

Er du helsepersonell og ønsker en vitenskapelig diskusjon med en av våre rådgivere, ta kontakt via sentralbordet. Vi har medisinske rådgivere innen områdene lunge, vaksiner, hiv og onkologi.

Mediehenvendelser

Kontakt Line Storesund Rondan, Head of External Affairs and Market Access.
Telefon: 908 50 492
Du kan også finne pressemeldinger på vår globale side.

Vaksiner

Vi er per i dag største leverandør av vaksiner til det norske barnevaksinasjonspogrammet. Vår vaksineportefølje består av mer enn 30 ulike vaksiner og forebygger sykdommer som bl.a. meningokokksykdom, polio, kikhoste, stivkrampe, difteri, HPV, hepatitt A/B, rotavirus, meslinger, røde hunder og influensa.

Besøksadresse

GlaxoSmithKline AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
Tel: 22 70 20 00
Email: no.firmapost@gsk.com
Organisasjonsnummer: NO 930 606 308

Postadresse

GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Email: GSK-Pharma-Norway@ironmountain.com

Medisinske henvendelser

Telefon: 22 70 20 00  (09.00 og 15.00)
Email: Nordic.medinfo@gsk.com (kun for helsepersonell)

Som legemiddelfirma har vi ikke anledning til å gi medisinskfaglige råd til pasienter og pårørende. Vennligst ta kontakt med din lege eller farmasøyt (apotek).

Er du helsepersonell og ønsker en vitenskapelig diskusjon med vår vitenskapelig rådgiver på vaksiner, ta kontakt via sentralbordet. Vi gjør også oppmerksom på at du kan få svar på spørsmål om vaksiner og vaksinering ved henvendelse til Folkehelseinstituttet eller ved oppslag i Vaksinasjonsboka.

Mediehenvendelser

Kontakt Line Storesund Rondan, Head of External Affairs and Market Access.
Telefon: 908 50 492
Vi legger ut pressemeldinger og annen relevant informasjon for journalister på MyNewsdesk. Innholdet i pressetjenesten er kun beregnet for journalister og redaksjoner. Du kan også finne pressemeldinger på vår globale side.

Handelsvarer og reseptfrie legemidler

Vi er også en av verdens største produsenter av reseptfrie legemidler og handelsvarer. I Norge leverer GSK Consumer Healthcare en rekke produkter i kategoriene luftveier, smerte, tannpleie og røykeslutt som Otrivin, Voltarol, Sensodyne og Nicotinell.

Besøksadresse

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Norway AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
Tel: 22 70 20 00
Email: scanda.consumer-relations@gsk.com

Postadresse

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Norway AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Email: NO.Invoicenorway@gsk.com

Medisinske henvendelser

Tel: 22 70 20 00
Email: scanda.consumer-relations@gsk.com

Mediehenvendelser

Andreia Cucu, EMEA Drive Profit Communications Director
Tel: +44 7341079647

Rapportering av bivirkning

Telefon 22 70 20 00

Rapporteringsskjema: Rapporter en bivirkning her.

Karriere

Søk etter jobb i Norge.

Helsepersonell

På vår nettside for helsepersonell GSKPro.no finner du informasjon om alle produkter og terapiområder relatert til GSK i Norge.

Samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner

Den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, har gått i spissen for å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell fra og med 2015.

GSK har fra starten hatt full åpenhet om alle utbetalinger, og vi er glad for at LMI og Legeforeningen nå har kommet til enighet om dette som standard i Norge for avtaler inngått etter 1. juni 2020

Gå til EFPIA-rapporten og les mer her

Back to top

Samarbeid med pasientorgansiasjoner

Pasientorganisasjoner representerer en viktig samarbeidspartner for GSK. Vårt mål er å hjelpe pasienter - da må vi forstå hvordan det er å leve med en sykdom og hvilke behov pasientene har. GSK følger til enhver tid interne retningslinjer samt gjeldende etiske regler fra Legemiddelindustrien (LMI) for støtte og samarbeid med pasientorganisasjoner.

Åpenhet gir grunnlag for et godt samarbeid. Derfor offentliggjør vi hvert år en oversikt over pasient- og brukerorganisasjonene som GSK har samarbeidet med. Pasient- og brukerorganisasjonene uavhengighet er viktig for oss, og vi oppfordrer derfor organisasjonene til å ha flere samarbeidspartnere.

Se oversikt over støtte til pasientorganisasjoner fra 2019-2021 [PDF-149KB]

Back to top
Back to top