Sverige

GSK är ett globalt läkemedelsföretag med målsättning och syfte att förena vetenskap, teknik och kompetens för att gemensamt ligga steget före sjukdom.

Vårt mål är att påverka hälsan positivt för 2,5 miljarder människor de kommande 10 åren. Våra högt uppsatta ambitioner för patienternas räkning reflekteras i nya åtaganden om tillväxt och stegvis förändring av vår prestation.

Vi prioriterar innovation inom området för vacciner och utvalda läkemedel. Vi strävar efter att maximera möjligheterna till att förebygga och behandla sjukdom. Centralt för detta är vårt fokus på forskning och utveckling inom områden som immunsystemet, genetik och avancerad teknologi samt vår världsledande kompetens inom utveckling av vacciner och läkemedel. Vi fokuserar på fyra terapiområden: infektionssjukdomar, HIV, onkologi och immunologi.

Vaccines Sales Specialist and PULSE Volunteer

I GSK Sverige är vi ca 80 personer och vårt kontor ligger i Solna. Vi jobbar med allt från kliniska studier och medicinskt samarbete till marknadsföring, försäljning och i olika stödfunktioner – allt för att erbjuda svenska patienter och det svenska samhället nya mediciner och vacciner. Vi erbjuder en jämnställd och flexibel arbetsplats som genomsyras av en kultur av omsorg och integritet, där alla ska kunna trivas, må bra och utvecklas oavsett bakgrund.

Innovation och forskning

Innovation är fundamentalt för oss. Den hjälper till med att förbättra människors hälsa och skapar mervärde. Vi återinvesterar en betydande del av vinsten i ny forskning.

Samarbete är en förutsättning för nya innovationer. Vi samarbetar med hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer, myndigheter, NGO:s och andra aktörer genom gemensamma projekt, utbildningar och genom att dela med oss av vår kunskap.

Vi bedriver klinisk forskning och uppföljningsstudier, så kallade Real World Evidence studier för att utveckla och utvärdera våra läkemedel. Vi arbetar för att starta och genomföra ännu fler forskningsstudier i Sverige eftersom det finns både behov och särskilt goda förutsättningar här.

Hållbarhet

Vi erbjuder vår vetenskapliga expertis, vårt partnerskap och vår globala räckvidd för att förbättra hälsan runt om i världen och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 med olika konkreta insatser. Genom vårt globala partnerskap med Rädda Barnen har vi varit med och hjälpt ca tre miljoner barn.

Vi har högt satta hållbarhetsmål och lösningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, plastförbrukning och vattenpåverkan. GSK Sverige har varit en pionjär när det gäller att minska koldioxidavtrycket genom att använda pulverinhalatorer istället för sprayinhalatorer vid astmabehandling. Vi har även inspirerat andra länder att jobba för rekommendationer som minskar koldioxidavtrycket från astmainhalatorer. Därutöver har vi med innovativa lösningar minskat förpackningsmaterial, plastanvändningen i inhalatorer och sprutor som en del av vårt miljöarbete.

Karriär

Vi gör allt vi kan för att det ska vara givande och utvecklande att arbeta på GSK och att alla medarbetare ska få vara sig själva, och få stöd för att må bra och utvecklas. Nöjda och motiverade medarbetare som får förverkliga sin egen potential är nyckeln till framgång. Som ett exempel får våra medarbetare i stor utsträckning välja när de ska arbeta på kontoret och när det kan vara lämpligt att arbeta hemifrån. 

Förutom ett brett utbud av olika anställningsförmåner får alla medarbetare en privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, goda villkor för föräldraledighet och extra lediga dagar, bland annat en så kallad ”Be You”-dag som varje medarbetare får tillbringa precis som hen vill, för att få glädje och energi. Vårt program Partnership for Prevention ger de anställda, och de anställdas  närmaste anhöriga, tillgång till gratis förebyggande hälsovård.

Om du vill veta hur du kan bli en del av GSK kan du söka jobb i Sverige och besöka vår globala LinkedIn sida.

Sök jobb i Sverige

Besöka vår globala LinkedIn sida

Kontaktuppgifter


Hemvärnsgatan 9
169 29 Solna

Back to top

GlaxoSmithKline AB
Box 516
169 29 Solna
Tel: 08-638 93 00 (växel)
Organisationsnummer: 556236-6343

Back to top

GlaxoSmithKline AB
Box 516
169 29 Solna
E-post: GSK-Sweden@eportaldoc.com

Back to top

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner kan du kontakta oss på följande sätt:

Online: Patient safety reporting form (Preferred method of contact)

Telephone number: +4686389300

Website address: Report an adverse event online

För att kunna hantera din fråga, klagomål eller biverkningsrapport krävs att GlaxoSmithKline AB och / eller GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB registrerar och hanterar de personuppgifter som du delgivit oss. Dessa kan innehålla ditt namn, efternamn, kontaktinformation samt all information som rör din hälsa och som du har lämnat till oss. Dessa personuppgifter kommer endast att behandlas i syfte att hantera din fråga, ditt klagomål eller biverkningsrapport. Läs mer detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter.

Back to top

För medicinska frågor om våra läkemedel och vacciner, kontakta vår Medicinska information där skandinaviska och engelsktalande specialister svarar på dina frågor. Som läkemedelsföretag kan vi inte ge medicinsk rådgivning till patienter eller anhöriga. Kontakta din läkare eller ditt lokala apotek.

Email: info.produkt@gsk.com (endast för hälso- och sjukvårdspersonal)
Tel: 08-638 93 00

Back to top

För pressmeddelanden - besök GSKs pressrum på MyNewsdesk. Observera att pressrummet endast är för journalister.

Kommunikationschef, Pharma

Maria Ericson
Tel: +46 0730335969
E-post: maria.b.ericson@gsk.com

Back to top

Hälso- och sjukvårdspersonal och patientföreningar


Det är viktigt att hälso- och sjukvårdssektorn utvecklas på ett hållbart sätt. Därför samarbetar vi med organisationer, myndigheter, andra företag och personal inom hälso- och sjukvården. Vi gör detta på ett öppet sätt och alltid med patienternas bästa i åtanke.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan få information om våra produkter och behandlingsområden genom att besöka GSKPro.se 

Har du medicinska frågor om våra läkemedel och vacciner kan du kontakta vår Medicinska information där du får hjälp på de skandinaviska språken och engelska.

Email: info.produkt@gsk.com (endast för hälso- och sjukvårdspersonal)
Tel: 08-638 93 00

Som läkemedelsföretag kan vi inte ge medicinsk rådgivning till patienter eller anhöriga. Kontakta därför din läkare eller ditt lokala apotek om du behöver medicinsk rådgivning.

Samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer

Svenska läkemedelsindustriföreningen (LIF) är medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), som öppet redovisar värdeöverföring till hälso- och sjukvårdspersonal sedan 2015.

Från start har GSK haft fullständig transparens av värdeöverföring.

Gå till den fullständiga EFPIA rapporten och läs mer

Back to top

Vi samverkar med patientorganisationer och involverar patientrepresentanter för att säkerställa att patientens behov alltid beaktas i det vi gör.

Se här översikt över vårt stöd till patientföreningar 2022 (PDF-289KB)

Back to top