Skip to Content Skip to Search

Srbija

Mi smo globalna inovativna farmaceutska kompanija, posvećena istraživanju i razvoju inovativnih proizvoda: lekova koji se izdaju na lekarski recept, vakcina i consumer healthcare proizvoda, i kroz svoje aktivnosti pomažemo milionima ljudi širom sveta da čine više, osećaju se bolje i žive duže.

Dostupnost naših lekova, vakcina i consumer healthcare proizvoda pacijentima u Srbiji je naš prioritet. Za više informacija o našoj kompaniji ili proizvodima, molimo kontaktirajte našu lokalnu kancelariju.

Adresa

GlaxoSmithKline Export Ltd.
Representative Office
Omladinskih brigada 88
11070 Belgrade
Serbia
Tel: +381 11 31 05 700

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja:

Medicinska pitanja

Medijska pitanja

Prijavite sumnju na neželjeno dejstvo

Objavljivanje podataka u skladu sa EFPIA kodeksom

U okviru Kodeksa o objavljivanju podataka Evropske federacije farmaceutske industrije i asociacija (EFPIA) , naša kompanija se obavezala na objavljivanje podataka o prenosu vrednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama sa kojima sarađujemo.

Prepoznajemo značaj unapređenja transparentnosti i time doprinosimo boljem razumevanju partnerstva farmaceutske industrije i saradnje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama i na taj način gradimo poverenje u način na koji farmaceutska industrija i zdravstvene struke rade zajedno. Saznajte više o objavljivanju podataka u Srbiji.