Netherlands

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in the Netherlands

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for the Netherlands

The links below will take you to our disclosures for The Netherlands in line with the EFPIA code and Code Reclame Geneesmiddelen (Medicines Promotion Code).

https://www.transparantieregister.nl/nl-nl/home

Year                                  

EFPIA Research Aggregate Disclosure Report

2018 PDF

Previous Year (s)    

 

2017 PDF
2016 PDF

Media enquiries: Please contact media@gsk.nl   Telephone: +31 306938100

Openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners in Nederland

Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, wet- en regelgevers, zorgverleners, zorginstellingen en patiënten is essentieel voor de duurzame verbetering van de gezondheidszorg. Deze samenwerking heeft gezorgd voor vele innovatieve medicijnen en kan de impact van ziektes op ons leven veranderen. Zorgverleners zijn en blijven waardevolle partners voor GSK. Als experts op hun gebied kunnen zij ons voorzien van wetenschappelijke informatie uit de eerste hand en geven zij ons unieke inzichten op het gebied van patiëntenzorg. Deze samenwerking is fundamenteel voor de vooruitgang van de medische wetenschap, aansluitend bij de verschillende behoeftes van patiënten en de publieke gezondheid.

Onder de EFPIA Disclosure Code van 2016 hebben bedrijven die bij EFPIA aangesloten zijn zich verplicht om betalingen die zij doen aan zorgverleners en zorginstellingen in het kader van receptgeneesmiddelen op individueel niveau te rapporteren (alleen op uitzondering worden deze betalingen geaggregeerd gerapporteerd). Dit betreft bijvoorbeeld sponsoring van reiskosten en kosten voor deelname aan medische congressen, consultancy fees voor spreekbeurten of voorzitterschap van bijeenkomsten en bijdragen aan zorginstellingen. Betalingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten aan zorgverleners en zorginstellingen worden geaggregeerd gerapporteerd.

De openbaarmaking wordt jaarlijks (over het afgelopen jaar) gepubliceerd op een openbaar toegankelijk platform; ofwel de website van het bedrijf zelf of, in sommige landen, een centraal platform waarop de data van verschillende bedrijven worden verzameld.

Onze openbaarmaking voor Nederland

De link hieronder leidt naar de openbaarmaking van Nederland, in lijn met de EFPIA Code en de Code Reclame Geneesmiddelen

Betalingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn geen onderdeel van het Transparantieregister en worden daarom voor GSK Nederland afzonderlijk vermeld.

https://www.transparantieregister.nl/nl-nl/home

Jaar                              EFPIA Research Aggregate Disclosure Report
2018 PDF
Voorgaande jaren                                
2017 PDF
2016 PDF

Voor mediavragen neemt u contact op met media@gsk.nl of +31 306938100

Back to top