Slovensko

Na Slovensku sa spoločnosť GSK sústredí na to, aby čo najväčšiemu množstvu pacientov priniesla inovatívne lieky, vakcíny a voľnopredajné produkty. Našou misiou je zabezpečiť lieky dostupné pre slovenských pacientov a umožniť im byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Na Slovensku sme známi ako výrobná a zároveň marketingová organizácia, ktorá zahŕňa Pharmaceuticals (lieky na predpis) & Vaccines (očkovacie látky), Consumer Healthcare a Global Manufacturing Site (výrobný závod GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.).

V Bratislave sú divízie Pharmaceuticals & Vaccines, Consumer Healthcare). V meste Levice má GSK závod na výrobu zubných pást a ústnej hygieny (napr. Sensodyne a Parodontax)

Naša spoločnosť opakovane získala ocenenie Via Bona za počiny v oblasti Corporate Social Responsibility (CSR). Je to ocenenie našim snahám v oblasti zodpovedného podnikania. Naše hodnoty a očakávania sú v centre všetkého, čo robíme a pomáhajú nám uskutočňovať výnimočné veci pre našich pacientov a zákazníkov.

Liečivá a vakcíny

GSK Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

Email: recepcia.sk@gsk.com
Telefón: 02/4826 1111
Fax: 02/ 4826 1110

Nahlásenie možných vedľajších účinkov

Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje ako GSK spracúva osobné údaje v súvislosti s Vašou otázkou, sťažnosťou alebo hlásením možného nežiaduceho účinku.

Email: sk-safety@gsk.com

Produkty starostlivosti o zdravie

GSK Consumer Healthcare Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

Email: cz.info@gsk.com
Telefón: 02/4826 1111
Fax: 02/4826 1110

Nahlásenie možných vedľajších účinkov pre všetky produkty: sk-safety@gsk.com

Výrobný závod (Global Manufacturing & Supply Chain)

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o. Priemyselný park Géňa
ul. E. Sachsa 4-6
934 01 Levice
Nitriansky kraj, Slovensko

Email: lev.secretary@gsk.com

Customer relations

Email: jan.x.misik@gsk.com

Kariéra

Vyhľadajte si pracovné miesta na Slovensku

Všeobecné otázky médií

Miriam Kejzlarová, PhD.
Communications Manager for the Czech Republic & Slovak Republic
sk.media@gsk.com
miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Zdravotnícki pracovníci

Zdravotníci v [Slovensku] môžu získať informácie o produktoch a oblastiach liečby súvisiacich s GSK navštevovaním GSKPro.

EFPIA disclosure

GSK plne podporuje Kódex Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA) o sprístupňovaní individuálneho prenosu hodnoty z farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám. Sme presvedčení, že to pomôže lepšie porozumieť tomu, ako partneri farmaceutického priemyslu spolupracujú s HCP a HCO, a tak zvyšuje dôveru v spôsob, akým priemysel a zdravotnícke profesie spolupracujú.

Správy o zverejňovaní zverejňujeme v súlade s Kódexom EFPIA o zverejňovaní individuálnych prevodov hodnoty z farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám. Kliknutím sem zobrazíte našu správu o zverejnení informácií o Slovensku.