Slovensko

GSK je globálna biofarmaceutická spoločnosť, ktorej ambíciou a cieľom je spájať vedu, technológie a talent a mať tak náskok pred chorobami. Naším cieľom je pozitívne ovplyvniť zdravie 2,5 miliardy ľudí počas nasledujúcich 10 rokov.

Naše inovácie a výskum sa zameriavajú na štyri terapeutické oblasti: infekčné choroby, HIV, onkológiu a imunológiu.

Na Slovensku spolupracujeme s našimi partnermi na dodávaní liekov a vakcín pacientom.


Tel: +421 8 005 00 589
Email: sk-safety@gsk.com

Naše Oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje ako GSK spracúva osobné údaje v súvislosti s Vašou otázkou, sťažnosťou alebo hlásením možného nežiaduceho účinku.

Back to top

Kontaktujte, prosím, spoločnosť Berlin-Chemie Menarini
Tel: +421 2 544 30 730
Email: slovakia@berlin-chemie.com

Back to top

Kontaktujte, prosím, spoločnosť Phoenix Group
Tel: +421 2 499 99 191

Back to top

EFPIA kódex

GSK plne podporuje Kódex Európskej federácie farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA) o sprístupňovaní individuálneho prenosu hodnoty z farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám.

Sme presvedčení, že to pomôže lepšie porozumieť tomu, ako partneri farmaceutického priemyslu spolupracujú s HCP a HCO, a tak zvyšuje dôveru v spôsob, akým priemysel a zdravotnícke profesie spolupracujú.

Správy o zverejňovaní zverejňujeme v súlade s Kódexom EFPIA o zverejňovaní individuálnych prevodov hodnoty z farmaceutických spoločností zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám.

Kliknutím sem zobrazíte našu správu o zverejnení informácií o Slovensku