Skip to Content Skip to Search

Bosnia and Herzegovina

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Bosnia and Herzegovina

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2019. EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Bosnia and Herzegovina

The links below will take you to our disclosures for Bosnia and Herzegovina in line with the EFPIA code and UIPL code, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological note

2019

PDF

PDF

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Objavljivanje podataka o plaćanjima zdravstvenim radnicima u Bosni i Hercegovini

Kao dio našeg cija da budemo jedna od najinovativnijih, po učinku najuspješnijih i najpouzdanijih zdravstvenih kompanija u svijetu, težimo da odgovorimo na rastuća očekivanja društva, da uvedemo veću transparentnost u već dobro regulisanoj industriji i da učvrstimo naše odnose sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama za buduću saradnju.

Saradnja između farmaceutskih kompanija, regulatornih tijela, zdravstvenih radnika, zdravstvenih ustanova i pacijenata ključna je za unapređenje i održivost zdravstvene zaštite. Ove saradnje su donijele brojne medicinske inovacije i promijenile način na koji bolesti utiču na naše živote. Zdravstveni radnici su uvijek bili važni partneri za GSK. Kao stručnjaci u svojoj oblasti, zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove nam prenose svoje naučno i medicinsko znanje i jedinstveni uvid u brigu o pacijentima. Ova partnerstva su osnova za napredak medicinskih nauka i pomažu u ispunjavanju potreba pacijenata i javnog zdravlja. Iz toga razloga mi u potpunosti podržavamo princip transparentnosti u odnosu između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika/zdravstvenih ustanova.

U okviru Kodeksa o objavljivanju podataka Evropske federacije farmaceutske industrije i asociacija (EFPIA), sa kojim je usklađen i naš lokalni UIPL kodeks koji se odnosi na BiH, od 2019. godine, sve kompanije članice udruženja EFPIA/UIPL obavezale su se na objavljivanje podataka o prenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama sa kojima sarađuju u oblasti lijekova koji se izdaju na ljekarski recept, kao što su honorari za konsultantske usluge i predavanja, na individualnoj osnovi po imenu zdravstvenog radnika (zbirni iznos objavljuje se jedino kao izuzetak). Transferi vrijednosti ka zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama za aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem lijekova objavljuju se u zbirnom iznosu.

Objavljivanje podataka se vrši na godišnjem nivou (podaci se odnose na prethodnu godinu) na javno dostupnoj platformi: na internet stranici kompanije ili, u nekim zemljama, na centralnoj platformi koja kombinuje podatke različitih kompanija.

Podaci o prenosu vrijednosti za Bosnu i Hercegovinu

Linkovi u tabeli ispod će vas odvesti ka izveštajima za Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa EFPIA i UIPL kodeksima, kao i do napomene o metodologiji koju smo slijedili pri konsolidovanju podataka u izvještaju.

Year

Report

Methodological note

2019

PDF

PDF


Kontakt za medije: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top