Croatia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in the Republic of Croatia

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for the Republic of Croatia

The links below will take you to our disclosures for the Republic of Croatia in line with the EFPIA and local iF! (Innovative Pharmaceutical Initiative) codes, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2018

PDF

PDF

Previous year(s) 

  

2017

PDF

PDF 

2016

PDF

PDF

Media enquiries: Please contact via e-mail: gsk.croatia-office@gsk.com or by telephone: +385(0)1 6051 999.

Objavljivanje plaćanja izvršenih zdravstvenim radnicima u Republici Hrvatskoj

U sklopu našeg cilja da budemo jedna od najinovativnijih, najuspješnijih i najpouzdanijih zdravstvenih kompanija u svijetu, nastojimo zadovoljiti rastuća očekivanja društva, donijeti veću transparentnost već dobro reguliranoj industriji i ojačati naše odnose sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama za buduću suradnju.

Suradnja između farmaceutskih kompanija , regulatornih tijela, zdravstvenih radnika, zdravstvenih organizacija i pacijenata je ključna za održivo poboljšanje zdravstvene skrbi. Ti su odnosi pomogli isporučiti brojne inovativne lijekove te promijeniti način na koji mnoge bolesti utječu na naše živote. Zdravstveni radnici su uvijek bili i uvijek će biti vrijedni partneri za GSK. Kao stručnjaci u svom području, oni nam pružaju znanstvena i medicinska znanja iz prve ruke, kao i jedinstvene uvide o brizi za pacijente. Ovo partnerstvo je od temeljne važnosti za napredak medicinske znanosti, prvenstveno nastojeći pomoći u ispunjavanju potreba pacijenata i javnog zdravlja.

U skladu s Kodeksom o objavljivanju Europske federacije farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA), od 2016. godine, trgovačka društva članice EFPIA-e obvezale su se objaviti podatke o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u svezi s lijekovima koji se izdaju na liječnički recept, kao što su naknade za konzultacije i javne nastupe, za svaku osobu pojedinačno (u iznimnim slučajevima kao zbirni podatak). Podaci o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama za aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem, prikazuju se kao zbirni podatak.

Podaci o iznosima isplate naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama objavljuju se godišnje (za isplate izvršene tijekom prethodne godine) na javnoj platformi; ili na vlastitim web stranicama tvrtke ili, u nekim zemljama, na središnjoj platformi koja sadrži podatke  različitih trgovačkih društava, članica EFPIA-e.

Objavljivanje podataka za Republiku Hrvatsku

Poveznice u tablici niže, odvesti će vas do naših podataka za Republiku Hrvatsku, objavljenih u skladu s Kodeksom organizacije EFPIA i lokalnim  iF! (Inovativna Farmaceutska Inicijativa) kodeksom, kao i do napomene o metodologiji korištenoj za navođenje podataka u izvješću.

godina

izvješće

metodološka napomena

2018

PDF

PDF

Previous year(s) 

  

2017

PDF

PDF 

2016

PDF

PDF

Za upite medija, molimo Vas kontaktirajte e-mail: gsk.croatia-office@gsk.com ili putem telefona: +385(0)1 6051 999.

Back to top