Croatia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Croatia

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Croatia

The links below will take you to our disclosures for Croatia in line with the EFPIA code and the local industry code – iF!, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017 PDF PDF  PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact efpia.disclosure-croatia@gsk.com Tel: +385 (01) 6051999 

Objavljivanje podataka o isplatama zdravstvenim radnicima u Hrvatskoj

Suradnja između farmaceutskih tvrtki, regulatora, zdravstvenih radnika, zdravstvenih organizacija i pacijenata ključna je za održivo poboljšanje zdravstvene zaštite. Ovi su odnosi pomogli u isporuci brojnih inovativnih lijekova te promijenili način na koji mnoge bolesti utječu na naše živote. Zdravstveni su radnici oduvijek bili i uvijek će ostati vrijedni partneri za GSK. Kao stručnjaci u svom području pružaju nam znanstveno i medicinsko zdravlje iz prve ruke te nam omogućuju jedinstveni uvid u pacijentovu skrb. Ovo partnerstvo je ključno za napredak medicinske znanosti te time podupire ispunjavanje različitih potreba pacijenata i javnog zdravstva.

Prema EFPIA kodeksu, članice EFPIA-e obvezale su se od 2016. godine objavljivati podatke o prijenosu vrijednosti prema zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama u vezi lijekova na recept na pojedinačnoj razini (u iznimnim slučajevima podaci se objavljuju zbirno). Primjerice, za zdravstvene radnike ovo uključuje sponzorstvo za putne i registracijske troškove za sudjelovanje na medicinskim kongresima, naknade za konzultantske usluge te naknade za angažman govornika. Za zdravstvene udruge ovo uključuje naknade za predsjedavanje sastancima te donacije. Prijenosi vrijednosti prema zdravstvenim radnicima i  zdravstvenim ustanovama za aktivnosti vezane uz istraživanje i razvoj prikazani su zbirno.

Ovi se podaci objavljuju na godišnjoj razini (za prethodnu godinu) na javno dostupnoj platformi; bilo na web-stranici tvrtke ili, u nekim zemljama, na centralnoj platformi koja kombinira podatke različitih tvrtki.

Objavljivanje podatka za Hrvatsku

Poveznice u nastavku odvest će Vas do naših podataka za Hrvatsku, objavljenih u skladu s Kodeksom organizacije EFPIA i lokalnim kodeksom farmaceutske industrije– IF!-a, kao i do napomene o metodologiji koju smo koristili za navođenje podataka u izvješću.

godina

izvješće

metodološka napomena

infografika

2017 PDF PDF  PDF
Prošla godina 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Upiti medija: Molimo Vas kontaktirajte efpia.disclosure-croatia@gsk.com ili Tel: +385 (01) 6051999

Back to top