Skip to Content Skip to Search

Denmark

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Denmark

In Denmark, GSK strictly complies with the requirements of Danish national law (decree number L94/2013-14). These disclosures were implemented in Denmark in November 2014 and are published and publicly available on the website of the Danish Medicines Agency / Laegemiddelstyrelsen.

Across Europe, we fully support the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations.

Under the EFPIA Code, EFPIA member companies across Europe, including GSK, have pledged to disclose transfers of value made to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines on an individual-named basis (aggregate by exception only). The EFPIA disclosures include, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings, and grants to HCOs. Transfers of value to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

EFPIA has assessed the Danish legislation on disclosure to meet the requirements for transparency, and Denmark has accordingly been exempted by EFPIA from implementing the EFPIA Disclosure Code given the disclosures are already disclosed through the Danish Medicines Agency / Laegemiddelstyrelsen.

Legislation in Denmark requires HCPs to self-disclose:

  • Any engagement with a pharmaceutical company including zero payment engagements
  • All R&D engagements by named disclosure
  • Congress sponsorships (no amount disclosure)

Our disclosures in Denmark via Danish Medicines Agency / Laegemiddelstyrelsen include all transfers of value made by GSK to individual HCPs. Any payments to healthcare organisations (HCOs) and hospitals in Denmark are disclosed on the Grants & Donations section on GSKPro and in a yearly report on the homepage of ENLI (The Ethical Comittee for the Pharmaceutical Industry.

Media enquiries: Please contact Communications Manager Anna Dammert, mobile +358 504200401 or e-mail anna.v.dammert@gsk.com

Lægemiddelvirksomheders honorering til læger i Danmark

GSK Danmark efterlever ”Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr” (BEK 1154), som blev indført i november 2014. Herefter er alle relevante tilknytninger og honorarer, der er inkluderet i bekendtgørelsen offentliggjort og frit tilgængelige på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

I Europa støtter GSK EFPIAs (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) Disclosure Code.

EFPIA har imidlertid vurderet, at den danske lovgivning vedrørende sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder opfylder kravene til gennemsigtighed i samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og sundhedspersoner. Danmark er derfor blevet fritaget fra at implementere EFPIAs Disclosure Code, da alle relevante oplysninger vedrørende tilknytning og honorering er tilgængelig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Den danske lovgivning kræver, at læger oplyser følgende:

  • Alle tilknytninger til medicinalvirksomheder - både med og uden honorering
  • Navn på investigatorer der er involveret i studier, som er initieret og ledet af en medicinalvirksomhed
  • Sponsorater til deltagelse i internationale kongresser (ikke angivelse af beløb eller værdi)

Offentliggørelse af tilknytninger og honoreringer på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside inkluderer således blandt andet alle honorarer fra GSK til individuelle læger. Alle donationer fra GSK til sundhedsorganisationer (HCO'er) og hospitaler i Danmark offentliggøres løbende i afsnittet ”Støtte og donationer” på GSKPro samt i en årlig rapport på ENLIs (Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens) hjemmeside.

Medierelaterede forespørgsler: Kontakt GSK Danmarks kommunikationsansvarlige, Anna Dammert, på mobiltelefon +358 50 4200 401, eller på e-mailadressen anna.v.dammert@gsk.com

Back to top