Estonia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Estonia

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Estonia

The links below will take you to our disclosures for Estonia in line with the EFPIA code and the code of the Association of Pharmaceutical Manufacturers in Estonia, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017  PDF  PDF  PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Please contact Ann Asser Communications Specialist, E-mail: ann.x.asser@gsk.com, Tel: +372 5193 0001.

Ülevaade Eesti tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele makstud tasudest

Koostöö ravimifirmade, tervishoidu reguleerivate asutuste, tervishoiutöötajate ja -organisatsioonide ning patsientide vahel on oluline tervishoiuvaldkonna jätkusuutlikuks arenguks. Tervishoiuvaldkonna spetsialistide omavahelised suhted on aidanud töötada välja hulgaliselt uuenduslikke ravimeid, mis on aidanud muuta nii mitmetegi haiguste mõju inimkonnale. Tervishoiutöötajad on GSK jaoks alati olnud hinnatud koostööpartnerid ja on seda kindlasti ka tulevikus. Oma ala asjatundjatena jagavad nad meiega teaduslikke ja meditsiinilisi teadmisi, aga ka unikaalset teavet patsientide ravi edenemise kohta. Sellistel koostöösuhetel on tähtis osa arstiteaduse edendamisel, sest need teadmised aitavad rahuldada nii üksikpatsientide kui ka rahvatervise vajadusi, mis on sageli üsna erinevad.

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) avalikustamiskoodeksi kohaselt peavad kõik selle liikmesettevõtted alates 2016. aastast nimeliselt avalikustama maksed, mis on tehtud tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele seoses retseptiravimitega (isikustamata koondandmed avaldatakse vaid erandjuhtudel). Selle alla kuuluvad näiteks toetused konverentsidel osalemisega seotud reisi- ja registreerimiskulude katmiseks, tervishoiutöötajatele makstavad nõustamistasud esinemise ja koosolekute juhatamise eest ning uuringute läbiviimise toetused tervishoiuorganisatsioonidele. Maksed, mis on tehtud tervishoiutöötajatele ja ‑organisatsioonidele seoses uurimis- ning arendustegevusega, avaldatakse koondandmetena.

Andmed avaldatakse igal aastal (eelmise aasta kohta) avalikkusele juurdepääsetavas keskkonnas, milleks on kas ettevõtte enda veebileht või mõne ühiskeskkond, kuhu on koondatud mitme ettevõtte andmed.

GSK Eesti poolt makstud tasude avalikustamine

Järgnevalt leiate GSK Eesti poolt makstud tasude avalikustamise raporti, mis on kooskõlas EFPIA avalikustamiskoodeksi ja Ravimitootjate Liidu eestikakoodeksiga, samuti on lisatud antud andmete metodoloogiat selgitav dokument.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017  PDF  PDF  PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Meediapäringute korral palun võtke ühendust: Ann Asser, e-post: ann.x.asser@gsk.com, tel +372 5193 0001.

 

Back to top