Skip to Content Skip to Search

Estonia

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Estonia

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Estonia

The links below will take you to our disclosures for Estonia in line with the EFPIA code and the code of the Association of Pharmaceutical Manufacturers in Estonia, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2021 PDF PDF

Previous year(s) 

  
2020 PDF PDF

2019

PDF

PDF

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Ülevaade Eesti tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele makstud tasudest

Osa meie eesmärgist on olla üks innovaatilisemaid, edukamaid ning usaldusväärseimaid tervishoiuteenuseid pakkuvaid ettevõtteid maailmas ning me püüame vastata ühiskonna muutuvatele ootustele, suurendada läbipaistvust juba hästi reguleeritud tööstuses ja tugevdada suhteid tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonidega edasiseks koostööks.

Koostöö farmaatsiafirmade, tervishoidu reguleerivate asutuste, tervishoiutöötajate ja -organisatsioonide ning patsientide vahel on oluline tervishoiuvaldkonna jätkusuutlikuks arenguks. Tervishoiuvaldkonna spetsialistide omavahelistest suhetest tekkinud koostöö käigus on välja töötatud hulgaliselt uuenduslikke ravimeid, mis on aidanud muuta nii mitmetegi haiguste mõju inimkonnale. Tervishoiutöötajad on GSK jaoks alati olnud hinnatud koostööpartnerid ja on seda kindlasti ka tulevikus. Oma ala asjatundjatena jagavad nad meiega teaduslikke ja meditsiinilisi teadmisi, aga ka unikaalset teavet patsientide ravi edenemise kohta. Sellistel koostöösuhetel on tähtis osa arstiteaduse edendamisel, sest need teadmised aitavad rahuldada nii üksikpatsientide kui ka rahvatervise vajadusi.

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) avalikustamiskoodeksi kohaselt peavad kõik selle liikmesettevõtted alates 2016. aastast nimeliselt avalikustama maksed, mis on tehtud tervishoiutöötajatele ja ­organisatsioonidele seoses retseptiravimitega (isikustamata koondandmed avaldatakse vaid erandjuhtudel). Selle alla kuuluvad näiteks toetused konverentsidel osalemisega seotud reisi- ja registreerimiskulude katmiseks, tervishoiutöötajatele makstavad nõustamistasud esinemise ja koosolekute juhatamise eest ning toetused  tervishoiuorganisatsioonidele. Maksed, mis on tehtud tervishoiutöötajatele ja ‑organisatsioonidele seoses uurimis- ning arendustegevusega, avaldatakse koondandmetena.

Andmed tehtud maksete kohta avaldatakse igal aastal (eelmise aasta kohta) avalikkusele juurdepääsetavas keskkonnas, milleks on kas ettevõtte enda veebileht või mõni ühine veebiplatvorm, kuhu on koondatud mitme ettevõtte andmed.

GSK Eesti poolt makstud tasude avalikustamine

Järgnevalt leiate GSK Eesti poolt makstud tasude avalikustamise raporti, mis on kooskõlas EFPIA avalikustamiskoodeksi ja Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksiga, samuti on lisatud antud andmete kogumise metoodikat selgitav dokument.

Year

Report

Methodological Note

2021 PDF PDF

Previous year(s) 

  
2020 PDF PDF

2019

PDF PDF

Meediapäringute korral võtke palun ühendust aadressil: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top