Finland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Finland

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCP, HCOs, and patient organisations, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs are valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, such as consultancy and speaker fees, on an individual named basis (aggregate by exception only). Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Finland

The links below will take you to our disclosures for Finland in line with the EFPIA code and guidelines from Pharma Industry Finland, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2018

PDF

PDF

Previous year(s) 

   

2017

PDF

PDF

2016

PDF

PDF

Media enquiries: Communications Manager Anna Dammert, anna.v.dammert@gsk.com, Tel: +358 10 3030401

Terveydenhuollon ammattilaisille suoritettujen maksujen julkistaminen

GSK:n tavoitteena on olla yksi maailman johtavia, innovatiivisimpia ja luotetuimpia terveysalan yrityksiä. Pyrimme vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin odotuksiin entistäkin läpinäkyvämmällä toiminnalla ja vahvistamalla yhteistyötä terveysalan ammattilaisiin ja organisaatioihin.

Kannamme huolta terveydenhuollon kestävästä kehityksestä ja teemme monipuolista yhteistyötä lääkealan yritysten, viranomaisten sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden sekä potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyö on auttanut GSK:ta kehittämään monia lääkeinnovaatioita ja muuttanut monen sairauden kanssa elävän ihmisen arjen.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tärkeitä kumppaneita GSK:lle. Oman alansa asiantuntijoina he tarjoavat meille ensikäden tieteellistä ja lääketieteellistä informaatiota sekä ainutlaatuisia näkökulmia potilaiden hoidosta. Yhteistyö edistää lääketieteellistä kehitystyötä sekä auttaa vastaamaan potilaiden ja julkisen terveydenhuollon tarpeisiin.

EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsenet ovat sitoutuneet vuodesta 2016 lähtien julkistamaan terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille suoritetut maksut reseptilääkkeisiin liittyen, esimerkiksi konsultaatio- ja luentopalkkiot. Tiedot julkistetaan yksilötasolla, eli palkkion saaneen henkilön nimellä (julkistaminen yhteenvetomuotoisesti on aina poikkeus). Terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana.

Tietojen julkistaminen Suomessa

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan GSK:n Suomea koskeviin julkistettaviin tietoihin.

Tiedot julkistetaan EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n ohjeiden mukaisella tavalla. Raportista ilmenevät julkistettavat etuudet ja muistio kuvaa tarkemmin kuinka tiedot on esitetty.

Vuosi

Rapportti

Muistio

2018

PDF

PDF

Edelliset vuodet 

   

2017

PDF

PDF

2016

PDF

PDF

Mediatiedustelut: Mediatiedustelut: Viestintäpäällikkö Anna Dammert, anna.v.dammert@gsk.com, puh. 010 303 0401

Back to top