Finland

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs

In recent years, GSK has challenged the traditional commercial model of pharmaceutical companies with industry-leading improvements to how we do business. Our improvements aim to meet society’s growing expectation for organisations and individuals to act with transparency. This includes relationships between our industry and healthcare professionals (HCPs) or healthcare organisations (HCOs) so that all of these interactions are conducted with integrity and transparency.

Our disclosures in Finland

The links below will take you to our disclosures for Finland in line with the EFPIA code and Pharma Industry Finland (Lääketeollisuus ry), and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017  PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: Communications Manager Anna Dammert, anna.v.dammert@gsk.com, Tel: +358 10 3030401

Terveydenhuollon ammattilaisille suoritettujen maksujen julkistaminen

Viime vuosina GSK on haastanut lääketeollisuuden perinteistä kaupallista toimintamallia ja on ollut johtamassa alan kehitystä kohti yhä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vastaamme näin yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin organisaatioita ja yksilöitä kohtaan. Läpinäkyvyysperiaate koskee luonnollisesti myös lääketeollisuuden, terveydenhuollon ammattilaisten (HCP) ja terveydenhuollon organisaatioiden (HCO) välistä vuorovaikutusta.

Tietojen julkistaminen Suomessa

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan GSK:n Suomea koskeviin julkistettaviin tietoihin.

Tiedot julkistetaan EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n ohjeiden mukaisella tavalla. Raportista ilmenevät julkistettavat etuudet ja muistio kuvaa tarkemmin, miten tiedot on esitetty. Infograafi toimii yhteenvetona.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017  PDF PDF PDF
Previous years
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Mediatiedustelut: Viestintäpäällikkö Anna Dammert, anna.v.dammert@gsk.com, puh. 010 303 0401

Back to top