Lithuania

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Lithuania

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, Healthcare Professionals (HCPs), Healthcare Organisations (HCOs) and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always remain valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet disparate patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Lithuania

The links below will take you to our disclosures for Lithuania in line with the EFPIA code and the Disclosure Code of the Innovative Pharmaceutical Industry Association of Lithuania and the Association of Pharmaceuticals Producers, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

Infographic

2017 PDF PDF PDF
Previous year(s) 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Media enquiries: please contact Sviesuole Navasinskiene
EmailSviesuole.X.Navasinskiene@gsk.com

Mokėjimų sveikatos priežiūros specialistams atskleidimas Lietuvoje

Farmacijos bendrovių, registracijos darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų/ įstaigų ir pacientų bendradarbiavimas yra svarbus siekiant tvarių pokyčių sveikatos priežiūros sistemoje. Šie santykiai padėjo sukurti nemažai inovatyvių vaistų, pakeitusių daugumos ligų poveikį mūsų gyvenimui.  Sveikatos priežiūros specialistai visuomet buvo ir išliks svarbiais  GSK partneriais. Būdami savo srities ekspertais jie pateikia mums mokslines medicinines žinias ir unikalias įžvalgas apie pacientų priežiūrą. Ši partnerystė yra esminė medicinos mokslo pažangos dalis, leidžianti atliepti skirtingus pacientų ir visuomenės sveikatos poreikius.

Remiantis Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos Atskleidimo kodekso nuostatomis, nuo 2016 m. bendrovės narės įsipareigojo viešinti sveikatos priežiūros specialistams ar įstaigoms perleistas vertes, susijusias su receptiniais vaistais.  Toks atskleidimas turėtų būti individualus, apibendrintus skaičius skelbiant tik išimtiniais atvejais. Tai gali būti pvz. medicinos konferencijos dalyvio mokestis ir kelionės bilietų apmokėjimas, atlygis sveikatos priežiūros specialistui už konsultacijas ar pirmininkavimą susirinkimuose, paramos sveikatos priežiūros įstaigoms. Su vaistų kūrimu ir plėtra susiję mokėjimai sveikatos priežiūros specialistams/ įstaigoms yra atskleidžiami apibendrintais skaičiais.      

Informacija apie atskleistas vertes yra publikuojama kasmet (už praėjusius metus) viešai prieinamoje platformoje, bendrovės svetainėje arba, kai kuriose šalyse, bendroje platformoje apjungiančioje kelių bendrovių duomenis. 

Lietuvos duomenų atskleidimo ataskaita

Toliau tekste esančios nuorodos nukreips Jus į GSK duomenų  atskleidimo informaciją pagal EFPIA kodeksą, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų gamintojų asociacijos Atskleidimo kodeksą bei į pastabas apie taikytą duomenų pateikimo metodiką  (metodologinis pranešimas)

Metai

Ataskaita

Metodologinis pranešimas

Infografikas

2017 PDF PDF PDF
Ankstesni metai 
2016 PDF PDF PDF
2015 PDF PDF N/A

Kontaktai žiniasklaidai: Šviesuolė Navašinskienė,
el. pašto adresas: Sviesuole.x.navasinskiene@gsk.com

Back to top