Skip to Content Skip to Search

Netherlands

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in the Netherlands

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for the Netherlands

The links below will take you to our disclosures for the Netherlands in line with the EFPIA code and Code for Pharmaceutical Advertising (the CGR), and to a note on the methodology used to set out the data in the report. Transfers of value for research and development are not part of the Transparency Register and is therefore listed separately for GSK Netherlands.

https://www.transparantieregister.nl/homepage/zoek-uw-zorgaanbieder

Year

EFPIA Research Aggregate Disclosure Report

2020 PDF

Previous Year (s)    

 
2019 PDF
2018 PDF

Telephone: +31 (0) 6 13 51 11 88

Openbaarmaking van betalingen aan zorgverleners in Nederland

In de ambitie van ons doel om één van de meest innovatieve, best presterende en vertrouwde bedrijven in de gezondheidszorg wereldwijd te zijn, proberen we te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de samenleving, grotere transparantie te brengen in een al goed gereguleerde industrie en onze relaties met zorgverleners en -organisaties te versterken voor toekomstige samenwerkingen.

Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, wet- en regelgevers, zorgverleners, zorginstellingen en patiënten is essentieel voor de duurzame verbetering van de gezondheidszorg. Deze relaties hebben  bijgedragen aan tal van nieuwe innovatieve geneesmiddelen en hebben de manier waarop veel ziekten ons leven beïnvloeden veranderd. Zorgverleners zijn en blijven waardevolle partners voor GSK. Als experts op hun gebied voorzien zij ons van wetenschappelijke kennis uit de eerste hand en unieke inzichten in patiëntenzorg. Deze samenwerking is van fundamenteel belang voor de vooruitgang van de medische wetenschap, en helpt tegemoet te komen de verschillende behoeftes van de patiënt en de volksgezondheid.

Onder de EFPIA Disclosure Code hebben EFPIA-lidbedrijven vanaf 2016 toegezegd de betalingen die zij aan zorgverleners en zorginstellingen doen in het kader van receptgeneesmiddelen op individueel niveau te rapporteren (alleen geaggregeerd bij uitzondering). Dit omvat bijvoorbeeld sponsoring van reis- en registratiekosten voor het bijwonen van medische congressen, advieskosten voor spreekbeurten of het voorzitten van bijeenkomsten en bijdragen aan zorginstellingen. Betalingen aan zorgverleners en zorginstellingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden geaggregeerd gerapporteerd.

De informatie over betalingen wordt jaarlijks (over het voorgaande jaar) gepubliceerd op een openbaar toegankelijk platform; ofwel de website van het bedrijf zelf of, in sommige landen, een centraal platform dat data van verschillende bedrijven combineert.

Onze openbaarmaking voor Nederland

De link hieronder leidt naar de openbaarmaking voor Nederland, in lijn met de EFPIA Code en de Code Reclame Geneesmiddelen.

Betaling voor onderzoek en ontwikkeling is geen onderdeel van het Transparantieregister en wordt daarom voor GSK Nederland afzonderlijk vermeld.

https://www.transparantieregister.nl/homepage/zoek-uw-zorgaanbieder

Jaar                              EFPIA Research Aggregate Disclosure Report
2020 PDF
Voorgaande jaren                                
2019 PDF
2018 PDF

Voor mediavragen neemt u contact op via telefoonnummer: +31 33 208 1100.

Back to top