Skip to Content Skip to Search

Norway

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Norway

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Norway

The links below will take you to our disclosures for Norway in line with the EFPIA code and LMI, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2021 PDF PDF

Previous year(s) 

  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Media enquiries: Please contact Lea Gjønnes,
E-mailno.firmapost@gsk.com Tel: +47 227 02 000

Offentliggjøring av utbetalinger til helsepersonell i Norge

GSK har som mål å være et av verdens ledende farmasøytiske firmaer innen innovasjon, prestasjon og tillit. Som et ledd i dette, ønsker vi å imøtekomme samfunnets forventninger om enda større åpenhet til en allerede godt regulert industri, samt styrke vårt samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner.

Samarbeid mellom farmasøytiske selskaper, myndigheter, helsepersonell, helseorganisasjoner og pasienter er viktig for en bærekraftig utvikling av helsetjenester. Samarbeidet har bidratt til at flere innovative nye medisiner har kommet på markedet, og det har hatt stor betydning for sykdomsutvikling og pasientenes livskvalitet. Helsepersonell har alltid vært og vil fortsatt være, en viktig samarbeidspartner for GSK. Gjennom samarbeidet får vi tilgang til verdifull vitenskapelig og medisinsk ekspertise – og innsikt i pasientenes behov – som er viktig for oss når vi skal forske frem nye medisiner og vaksiner.

I henhold til EFPIA Disclosure Code, bestemte EFPIA-medlemsbedrifter fra 2016 å offentliggjøre utbetalinger til helsepersonell i forbindelse med reseptbelagte medisiner, på individnivå (anonymt kun ved unntak). Dette inkluderer for eksempel honorar for innlegg på faglige møter, rådgivningstjenester, internundervisning eller dekning av utgifter til reise og opphold ved deltakelse på faglige GSK-møter i Norge. Utbetalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner for aktiviteter knyttet til forskning og utvikling er offentliggjort samlet.

Opplysningene publiseres årlig (dekker det foregående året) på en offentlig nettside; enten på selskapets egen hjemmeside, eller, i noen land, på en sentral nettside som kombinerer data fra forskjellige selskaper.  

Offentliggjøring for Norge

Linkene under tar deg til vår offentliggjøring for Norge i samsvar med EFPIA Disclosure Code og LMIs regelverk, samt et metodenotat som forklarer bakgrunnen for tallene i rapporten.

År

Rapport

Metodenotat

2021 PDF PDF

Tidligere år

  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Mediehenvendelser: Vennligst kontakt Lea Gjønnes, E-post: no.firmapost@gsk.com Telefon: +47 22 70 20 00.

Back to top