Skip to Content Skip to Search

Romania

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Romania

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs), and Healthcare Organisations (HCOs) for future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the (EFPIA) Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Romania

The links below will take you to our disclosures for Romania in line with the EFPIA code and the local legislation requirements as were specified in the Law no. 95/2006 and OMS 194/2015.

Transfers of value to healthcare professionals and organisations published on the ANMDMR website as per Law no. 95/2006 and OMS 194/2015:

Year                                   EFPIA Research Aggregate Disclosure Report
2020 PDF
Previous Year (s)                                    
2019 PDF
2018 PDF

Find out more about our policy for working with HCPs here or by reading our Code of practice.

For media enquiries, please contact: WW.CEEurope-media@gsk.com

Publicarea informaţiilor privind plăţile efectuate în România către profesioniştii din domeniul sănătăţii

Ca parte a obiectivului nostru de a fi una dintre cele mai inovatoare, cele mai performante şi de încredere companii farmaceutice din lume, căutăm să îndeplinim asteptările în continuă schimbare ale societăţii, să aducem o transparenţă mai mare unei industrii deja bine reglementate şi să ne consolidăm relaţiile cu profesioniştii din domeniul sănătăţii (PDS) şi organizaţiile din domeniul sănătăţii (ODS) în vederea unor viitoare colaborări.

Cooperarea între companiile farmaceutice, autorităţile de reglementare, PDS, ODS şi pacienţi este esenţială pentru a aduce îmbunătăţiri sustenabile în domeniul sănătăţii. Aceste interacţiuni au contribuit la dezvoltarea a numeroase medicamente inovatoare şi au schimbat modul în care bolile afectează calitatea vieţilor noastre. Profesioniştii din domeniul sănătăţii au fost şi vor rămâne mereu parteneri importanţi pentru GSK. În calitate de experţi în domeniilor lor de activitate, ei ne oferă cunostinţe ştiinţifice şi medicale esenţiale, dar şi noi perspective cu privire la interacţiunea cu pacientul. Acest parteneriat este fundamental pentru progresul ştiinţei medicale, contribuind la satisfacerea nevoilor diverse ale pacienţilor, dar şi a sistemului public de sănătate.

În conformitate cu Codul de Transparenţă EFPIA, începând din 2016, companiile membre EFPIA s-au angajat să publice toate transferurile de valoare făcute către profesioniştii şi organizaţiile din domeniul sănătăţii individual (cele agregate sunt acceptate numai în condiţii excepţionale) ce privesc medicamente eliberate pe bază de prescripţie medicală. Aceste plăţi includ: sprijinul financiar pentru cheltuielile de deplasare şi taxele de înregistrare în vederea participării la congrese medicale, onorarii de consultanţă acordate PDS pentru a vorbi sau modera evenimente sau acordarea de granturi către organizaţiile din domeniul sănătăţii (ODS) în aceste scopuri. Plăţile făcute către PDS şi ODS pentru activităţile legate de cercetare şi dezvoltare sunt prezentate agregat.

Raportul este publicat anual (pentru anul precedent) pe o platformă publică; fie website-ul companiei, fie, în unele ţări, o platformă centralizată care include date de la diferite companii.

Informaţiile publicate în România

Link-urile de mai jos vă oferă acces la informaţiile publicate în România în conformitate cu codul EFPIA şi prevederile legislaţiei locale, potrivit Legii nr. 95/2006 şi OMS (Ordinul Ministrului Sănătăţii) 194/2015.

Transferurile de valoare către profesioniştii şi organizaţiile din domeniul medical publicate pe website-ul ANMDMR (Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România) conform Legii nr. 95/2006 şi OMS 194/2015:

Transferurile de valoare către profesioniştii şi organizaţiile din domeniul sănătăţii pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare:

Year                                   EFPIA Research Aggregate Disclosure Report
2020 PDF
Previous Year (s)                                    
2019 PDF
2018 PDF

Aflaţi mai multe despre abordarea noastră privind interacţiunea cu PDS aici sau citind Codul nostru de practică.

Pentru întrebări din partea presei, vă rugăm să ne contactați pe adresa: WW.CEEurope-media@gsk.com

Back to top