Skip to Content Skip to Search

Turkey

Please select...

EFPIA-AIFD PUBLIC STATEMENT

Healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations (HCOs) with whom pharmaceutical companies work provide valuable, independent and expert knowledge derived from their clinical and management experience.  As owners of scientific knowledge and experts in medicinal products, pharmaceutical companies can be a unique resource to the healthcare systems and providers, which will ultimately benefit the patients.

Throughout the medicines life cycle pharmaceutical companies work with scientists and healthcare professionals.  These collaborations are essential in addressing patient needs.  Industry and healthcare professionals collaborate in a range of activities from clinical research to sharing best clinical practice and exchanging information on how new medicines fit into the patient pathway.

EFPIA and its member associations have adopted codes and guidelines to ensure that the interactions of their member companies with healthcare professionals and organisations meet the high standards of integrity and transparency. Building greater transparency to the relationships between pharma companies and HCPs/HCOs aims to building understanding of the collaboration and recognition of its value to patient care.

AIFD, EFPIA’s member association in Turkey has incorporated the EFPIA Disclose Code provisions into their national code.  In the meanwhile, the Turkish competent authorities have adopted new Regulation requiring that pharma companies submit intended transfers of value to prior acceptance of the sponsorship by the healthcare professionals.  Agreement on the transfer of value will then be communicated to the TITCK.

TITCK has indicated its preference for a single reporting point, and has therefore asked that companies disclose transfers of values within the frame of the Regulation, only to the Agency.

The EFPIA Board has therefore agreed to provisionally suspend full implementation of the EFPIA Disclosure Code in Turkey, whilst asking its Member Companies to communicate the transfers of value provided during 2016 to healthcare professionals and organisations in Turkey to the TITCK, as appropriate.

EFPIA and AIFD will continue dialogue with TITCK on further implementation and development of the Turkish Regulation with a view to reaching a level of transparency similar that what has now become general practice around Europe.  Interactions between industry, HCPs and HCOs are vital to ensure we can continue to develop medicines that advance healthcare and continue to improve the lives of patients across Europe.

 

EFPIA-AIFD KAMUOYUNA AÇIKLAMA/BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Meslek Mensupları (SMM) ve Sağlık Kurumları (SK)) koruyucu sağlık ve hasta tedavileri alanlarındaki klinik çalışmalarından ve uygulamalarından çıkardıkları değerli, bağımsız uzman gözlemlerini ilaç firmaları ile de paylaşırlar. Tıbbi bilgilerin ve tedavi amaçlı ürünlerin geliştirilmesinde uzman olan ilaç firmaları sağlık sistemleri ve sağlık hizmetleri sağlayıcıları için vazgeçilmez bir bilgi ve tecrübe aktarım kaynağı olarak hastaların esenliğine hizmet etmektedirler.

İlaçların yaşam eğrisi boyunca ilaç firmaları bilim insanları ve sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarıyla yakın iletişim içinde çalışırlar. Bu işbirliği hastaların gereksinimlerine yanıt vermek için elzemdir.  Endüstri ve sağlık meslek mensupları klinik çalışmaların düzenlenmesinden en iyi uygulamaların tüm ilgili hekimlerle paylaşılmasına, yeni keşfedilen ilaçların hastaların tedavi aşamalarında doğru kullanımına kadar pek çok alanda işbirliği yapmaktadırlar.

Avrupa İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) ve üyesi dernekler, sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarıyla ilişkilerinin en üst düzeyde dürüst ve şeffaf yürütülmesini sağlamak amacıyla İlkeler ve kılavuzlar hazırlayıp uygulamaya koymuşlardır. İlaç firmalarının SMM ve SK’larla ilişkilerinin şeffaflık prensipleri içinde yürütülmesinin, bu ilişkilerin hasta bakımı ve tedavisine kattığı değeri daha anlaşılır ve kabul edilir kılacağını düşünüyoruz.

EFPIA üyesi olan Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), EFPIA şeffaflık prensiplerini Türkiye ulusal kurallarına 2014 yılında eklemiştir. 2016 yılında ise Türkiye’de ilaç ve tedavi sektörünün üst kurumu TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarına yapılacak değer transferlerini, SMM’lerce kabulü ve Kurum tarafından onayı koşuluna bağlamıştır.  Onaylanan değer transferleri Kurum’a tekrar bildirilmektedir.

TITCK şeffaflık iletişiminin Türkiye’de tek platforma yapılmasını tercih ettiğini belirtmiş ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca, değer transferlerinin firmalardan sadece Kurum’a yapılmasını talep etmiştir.

TİTCK’ın kararı doğrultusunda EFPIA Yönetim Kurulu Türkiye’de EFPIA Şeffaflık Uygulamasının geçici olarak askıya alınmasını kabul etmiştir. 2016 yılı içinde Türkiye’de hizmet veren üyelerinin sağlık meslek mensupları ve sağlık kurumlarına yaptıkları değer transferlerini usulüne uygun şekilde TİTCK’ya bildirmelerini de istemiştir.

EFPIA ve AIFD, Avrupa’da ulaşılan şeffaflık düzeyi için Yönetmelik’te düzenlemeler yapılması için TİTCK ile temaslarını sürdürmeye devam edecektir.  İlaç endüstrisi ile Sağlık Meslek Mensupları ve Sağlık Kurumlarıyla ilişkilerin sağlıklı ve şeffaf sürdürülmesi, Türkiye ve Avrupa’da hastaların yaşamlarını düzeltecek yeni inovatif ilaçların geliştirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Back to top