Skip to Content Skip to Search

Ukraine

Please select...

Disclosure of payments made to HCPs in Ukraine

As part of our goal to be one of the most innovative, best performing and trusted healthcare companies in the world, we seek to meet society’s evolving expectations, bring greater transparency to an already well-regulated industry, and strengthen our relationships with Healthcare Professionals (HCPs) and Healthcare Organisations (HCOs) future collaboration.

Cooperation between pharmaceutical companies, regulators, HCPs, HCOs, and patients, is essential for the sustainable improvement of healthcare. These relationships have helped deliver numerous innovative new medicines and changed the way many diseases impact on our lives. HCPs have always been, and will always be, valuable partners for GSK. As experts in their field, they provide us with first hand scientific and medical knowledge and unique insights into patient care. This partnership is fundamental to the progression of medical science, helping to meet patient and public health needs.

Under the EFPIA Disclosure Code, from 2016 EFPIA member companies pledged to disclose the transfers of value they make to HCPs and HCOs in connection with prescription medicines, on an individual named basis (aggregate by exception only). This includes, for example, sponsorship for travel and registration fees to attend medical congresses, HCP consultancy fees for speaker arrangements or for chairing meetings and grants to HCOs. Transfers of value made to HCPs and HCOs for activities related to research and development are disclosed as an aggregate number.

Transfer of value disclosure information is published annually (covering the previous year) on a public platform; either the company’s own website or, in some countries, a central platform combining data from different companies.

Our disclosures for Ukraine

The links below will take you to our disclosures for Ukraine in line with the EFPIA code and APRaD, and to a note on the methodology used to set out the data in the report.

Year

Report

Methodological Note

2021

Disclosure suspended for 2021

Previous year(s) 

  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Media enquiries:

Tetiana Tkachenko, Tender and Price Manager, GSK Pharmaceuticals Ukraine

e-mail: tetiana.x.tkachenko@gsk.com Tel: +380504698305

Maryna Kuzemko, 180 PRPA

e-mail: maryna.kuzemko@180prpa.com.ua Tel: +380503876389

 

Anna Dziuba, 180 PRPA

e-mail: anna.dziuba@180prpa.com.ua Tel: +380504124721

Розкриття інформації щодо виплат спеціалістам охорони здоров'я в Україні

Як частина нашої мети: бути однією з найбільш інноваційних, високоефективних і заслуговуючих на довіру компаній в галузі охорони здоров'я в усьому світі, ми прагнемо задовольнити очікування суспільства, підвищити рівень прозорості у вже добре регульованій галузі, а також зміцнити наші відносини зі спеціалістами охорони здоров’я (СОЗ) та організаціями охорони здоров’я (ООЗ) для подальшої співпраці.

Співпраця між фармацевтичними компаніями, регуляторними органами, спеціалістами охорони здоров’я (СОЗ), організаціями охорони здоров’я (ООЗ) і пацієнтами є необхідною складовою сталого розвитку галузі охорони здоров’я. Ці взаємовідносини сприяли надходженню великої кількості інноваційних ліків та змінили вплив багатьох захворювань на  життя людей. Працівники сфери охорони здоров’я завжди були і будуть цінними партнерами GSK. Як експерти в своїй галузі,  вони виступають першоджерелом  наукових та медичних знань, а також унікальної інформації щодо потреб пацієнтів. Це партнерство є основою медичного наукового прогресу, за рахунок того, що воно забезпечує задоволення потреб пацієнтів і галузі охорони здоров'я.

Згідно з кодексом EFPIA, з 2016 року всі компанії-члени EFPIA в Європі, в тому числі GSK, зобов'язалися розкривати передачу цінностей на користь СОЗ і ООЗ, що пов’язані з призначенням лікарських засобів на індивідуальній основі (агреговані дані дозволяються як виключення). Дані включають, наприклад, спонсорство поїздок і оплату реєстраційних внесків для участі в медичних конгресах, оплату консультаційних послуг за виступи чи головування на конференціях, а також гранти ООЗ. Розкриття переданих цінностей для СОЗ і ООЗ, пов'язаних з науковими дослідженнями і розробками, здійснюються агреговано.

Інформація про розкриття виплат  публікується щорічно (включаючи минулі роки) на загальнодоступному ресурсі, власному веб сайті, або як це відбулося в деяких випадках – на центральній платформі, яка об’єднала дані різних компаній.

Розкриття інформації в Україні

За посиланнями, наведеними нижче, Ви зможете знайти результати розкриття інформації в Україні, відповідно до кодексу EFPIA та локального кодексу індустрії - Етичного кодексу АПРАД, а також методологічну записку, що роз’яснює дані, викладені в звіті.

Рік

Звіт

Методологічна записка

2021

Розкриття інформації призупинено на 2021 рік

Минулі Роки

  

2020 PDF PDF
2019 PDF PDF

Контакти для преси:

Тетяна Ткаченко, Менеджер по тендерам та ціноутворенню, ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»

e-мейл: tetiana.x.tkachenko@gsk.com Тел: +380504698305

Марина Куземко, 180 PRPA

e-мейл: maryna.kuzemko@180prpa.com.ua   Тел: +380503876389

 

Анна Дзюба, 180 PRPA

e-мейл: anna.dziuba@180prpa.com.ua Тел: +380504124721

Back to top