Česky

GSK je globální biofarmaceutická společnost, jejíž snahou a cílem je spojovat vědu, technologie a talent, abychom společně byli před všemi onemocněními o krok napřed.

V příštích 10 letech chceme pozitivně ovlivnit zdraví 2,5 miliardy lidí. Naše smělé cíle týkající se léčby pacientů se odrážejí v nových závazcích k růstu a zásadní změně ve výsledcích.

Soustřeďujeme se na inovace v oblasti vakcín a speciálních léčivých přípravků, abychom tak maximálně využili stále širší možnosti týkající se prevence a léčby onemocnění. V samém jádru tohoto přístupu se nachází naše zaměření na výzkum a vývoj v oblasti imunitního systému, lidské genetiky a pokročilých technologií, jakož i naše celosvětově vedoucí postavení ve vývoji vakcín a léčivých přípravků. Zaměřujeme se na čtyři terapeutické oblasti: infekční onemocnění, HIV, onkologii a imunologii.

GSK employee listening to a podcast/web broadcast/Skype call

View in English

Cílem našeho působení v České republice je přinášet inovativní léky a vakcíny co největšímu množství pacientů.

Díky spolupráci s pacientskými organizacemi získáváme podstatné informace, které napomáhají našemu úsilí objevovat stále nové léky a vakcíny. Pacientské organizace poskytují pacientům podporu a informace, jak žít s jejich nemocí, reprezentují je, hájí jejich názory a organizují kampaně za změnu v oblastech, které pozitivně ovlivní životy pacientů a lidí pečujících o ně.

Informace o lécích a vakcínách najdete na webových stránkách http://www.gskkompendium.cz

Kariéra

Podívejte se na volná místa v České republice

Kontaktní údaje

GlaxoSmithKline, s.r.o.
Hvězdova 1734 / 2c
140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel: +420 222 001 111
Email: cz.info@gsk.com


Bezpečnost léčiv

Bezpečnost léčivé látky je stejně důležitým atributem jako její účinnost. Sledováním bezpečnosti léčiv se zabývá farmakovigilance. V praxi je vyhodnocování bezpečnostních informací primárně založeno na hlášení podezření na nežádoucí účinky předepisujícími lékaři.

Nahlášené případy se shromažďují v celosvětové databázi, vyhodnocují se v kontextu s ostatními a analyzují se rizika. Nahlášené případy umožní odhalit vzácnější neočekávané nežádoucí účinky a kvantitativně zhodnotit očekávané nežádoucí účinky. Bezpečnostní signály mohou mít dopad na další použití přípravku.

Případná podezření na nežádoucí účinky našich přípravků nám, prosím, nahlaste písemně do mailboxu: cz.safety@gsk.com

Jak nahlásit nežádoucí účinky?

Chcete-li nám pomoci zpracovat vaše informace rychle a efektivně, nezapomeňte nahlásit co nejvíce relevantních informací:

  • Iniciály osoby, u které došlo k možné nežádoucí příhodě a/nebo jiné identifikátory, jako je pohlaví, datum narození.
  • Kontaktní informace oznamovatele, konkrétně osoby, která podezření na nežádoucí účinky hlásí.
  • Popis samotné možné nežádoucí příhody, jako jsou zaznamenané známky a příznaky, datum zahájení možné nežádoucí příhody a výsledek.
  • Název příslušného produktu GSK/ViiV.

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Prosíme, nahlaste nám také podávání léku v těhotenství, předávkování, návyk, neúčinnost léčivého přípravku nebo neočekávaný pozitivní účinek, zjištěné interakce mezi přípravky, použití mimo SPC a případně další informace týkající se bezpečnosti.

Vaše informace budou předány Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, jak je vyžadováno legislativou.

Webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

 

Vaše hlášení jsou zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku. 

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

Na tomto odkazu naleznete podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, které uchováváme v rámci vyřizování Vašich dotazů, stížností na kvalitu produktu nebo při nahlášení podezření na nežádoucí účinky a jiné bezpečnostní informace.

Back to top

Miriam Kejzlarová, PhD.
Communication & CSR/Patient Advocacy Lead
Email: miriam.m.kejzlarova@gsk.com

Back to top

GlaxoSmithKline, s.r.o.
IČO: 48114057
DIČ: CZ48114057
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 16558.

Back to top

Zde najdete právní prohlášení.

Back to top

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v České republice

Společnost GSK v posledních letech zpochybnila tradiční obchodní model farmaceutických firem a jako první v tomto odvětví navrhla zlepšení. Naše návrhy mají za cíl naplnit rostoucí očekávání společnosti ohledně transparentnosti v jednání firem a jednotlivců. To zahrnuje i vztahy farmaceutických firem a odborníků ve zdravotnictví nebo zdravotnických organizací. Jejich smyslem je zajistit, aby všechny tyto interakce probíhaly bezúhonně a transparentně. 

Plně podporujeme kodex Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) týkající se

zveřejňování jednotlivých plateb ze strany farmaceutických firem odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím

 

V souladu s kodexem se členové EFPIA po celé Evropě, včetně GSK, zavázali, že do 30. června 2018 jmenovitě (výjimečně v úhrnné výši) zveřejní honoráře vyplacené v roce 2017 odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v souvislosti s léky na předpis.

Zveřejněné údaje zahrnují například honoráře odborníkům ve zdravotnictví za poradenskou činnost nebo za výkon funkce předsedajícího na zasedáních a sponzoring či granty poskytnuté zdravotnickým organizacím. Platby odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím za činnost týkající se výzkumu a vývoje jsme zveřejnili v úhrnné výši. Údaje, které jsme v souladu s kodexem EFPIA zveřejnili v červnu 2018, se vztahují k roku 2017.

Věříme, že tyto zveřejněné údaje přispějí k lepšímu chápání spolupráce farmaceutického průmyslu s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi. GSK zavedla opatření, jejichž prostřednictvím usiluje o získání větší důvěry a snaží se veřejnost informovat o tom, jak a proč v nejlepším zájmu pacientů spolupracuje s odborníky ve zdravotnictví za účelem trvalého zlepšování zdravotní péče. Další informace o našem přístupu ke kodexu EFPIA, o našich návrzích na zlepšení praxe farmaceutického průmyslu a o významu našeho partnerství s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi najdete níže. 

Naše údaje o platbách pro Českou republiku.*

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

 

Back to top

Oznámení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů