Skip to Content Skip to Search

България

ГлаксоСмитКлайн ООД оперира и инвестира в България повече от 28 години. Дейността на компанията е обвързана с осигуряване на качествено и модерно лечение на българските пациенти и създаване и поддържане на справедливи, етични и силни партньорства с всички заинтересовани страни в системата на здравеопазването.

Имаме екип от над 150 висококвалифицирани служители и сме поели ангажимент да бъдем водеща компания в начина, по който поддържаме здравето, благополучието и личното развитие на нашите служители.

Компанията установява дългосрочно сътрудничество с редица организации, занимаващи се с логистика, информационни технологии, както и с редица съсловни организации в България. Ние инвестираме в подкрепа на независими проекти за медицинско образование с много здравни организации.

За контакти

“ГлаксоСмитКлайн” ЕООД 
кв. Младост, бул. Цариградско Шосе 115Г, ет.9 
1784 София
Tel: (02) 953 1034 
Fax: (02) 950 5605

Съобщаване на нежелани реакции

ГлаксоСмитКлайн проследява внимателно безопасността на всички свои лекарствени продукти. Това включва разглеждане на данните за безопасност от клинични проучвания, събиране на доклади и случаи на подозирани нежелани реакции за маркетирани продукти. Тази информация спомага за цялостния надзор на безопасността на нашите продукти.

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт или ваксина на ГлаксоСмитКлайн, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Това включва и реакции, неописани в листовката за пациента, междувременно настъпила бременност, неочаквана полза или липса на ефект, както и при предозиране или неправилна употреба / грешка.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на приемания от Вас лекарствен продукт, ваксина или лекарство без рецепта.

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тeл.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

За връзка на клиенти с компанията

тел: (02) 953 1034

Кариери

Потърсете обява за работа в България

За контакт на Медии с нас

Василена Визева, Мениджър комуникации
Tel: +359 887288522
E-mail: vasilena.k.vizeva@gsk.com

Портал за медицински специалисти

Ако сте Медицински специалист и търсите актуална информация за нашите продукти и основни терапии, моля посетете GSKPro

Оповестяване на плащания извършвани към медицински специалисти в България

През последните години GSK поставя предизвикателство пред традиционния търговски модел на фармацевтичните компании, чрез водещи в отрасъла подобрения в начина на правене на бизнес. Нашите подобрения имат за цел да отговорят на нарастващото очакване на обществото за прозрачност в действията на организации и лица. Това включва взаимоотношенията ни с медицинските специалисти (МС) или здравните организации (ЗО), така че всички тези взаимодействия да се поддържат в почтеност и прозрачност.

Нашето оповестяване за България може да се види тук

Дарения на ГлаксоСмитКлайн България ЕООД към пациентски организации