Skip to Content Skip to Search

България

Ние сме ръководена от науката глобална здравна компания със специална цел: да помагаме на хората да правят повече, да се чувстват по-добре, да живеят по-дълго. Ние изследваме, разработваме и произвеждаме иновативни фармацевтични лекарствени продукти, ваксини и лекарства без лекарско предписание за потребителите, като се стремим да предоставим диференцирани, висококачествени и необходими продукти на възможно най-много хора.

Осигуряването на достъп на пациентите и потребителите до нашите лекарства, ваксини и лекарства без лекарско предписание за хората в България е наш приоритет. Моля, свържете се с нас за повече информация.

Лекарства по лекарско предписание/ Ваксини

“ГлаксоСмитКлайн” ЕООД
кв. Младост, бул. Цариградско Шосе 115Г
1784 София
Tel: +359 2 953 1034

Допълнителни контакти

При запитвания, моля използвайте детайлите по-долу:

За медицинска информация

За въпроси от страна на медиите

За общи запитвания можете да пишете на

За съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Телефон: +359 2 953 1034

E-mail: safety-bg@gsk.com

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу.

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тeл.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Back to top

Оповестяване на плащания извършвани към медицински специалисти в България

GSK напълно подкрепя Кодексa за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA). Ние вярваме, че той помага за по-доброто разбиране на това как фармацевтичната индустрия си партнира с медицински специалисти и здравни организации, така че да повиши доверието в начина, по който индустрията и медицинските специалисти работят заедно.

Ние публикуваме своите отчети за оповестяване предоставянето на стойност в съответствие с Кодексa за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации на EFPIA. Нашето оповестяване за България може да видите тук.

Дарения на ГлаксоСмитКлайн България ЕООД към пациентски организации

Дарения към пациентски организации